News

News

Latest News

Seminar Național pentru personalul Poliției de Frontieră. Tematica: „Accessul în Teritoriu în conformitate cu Convenția de la Geneva din 1951”

Seminar Național pentru personalul Poliției de Frontieră.
Tematica: „Accessul în Teritoriu în conformitate cu Convenția de la Geneva din 1951”

La data de 17 februarie A.O. Centrul de Drept al Avocaților (CDA), cu suportul Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) Moldova, în parteneriat cu Departamentul Poliției de Frontieră și Biroul migrație și azil (BMA), a organizat un seminar de instruire în orașul Ștefan Voda. Tematica seminarului a fost „ACCESSUL ÎN TERITORIU ÎN CONFORMITATE CU CONVENȚIA DE LA GENEVA DIN 1951” și a avut drept grup țintă personalul Poliției de Frontieră.

Read More
Știri

Sesiune Informativă organizată la Centrul de Cazare pentru Solicitanții de Azil

Sesiune Informativă organizată la Centrul de Cazare pentru Solicitanții de Azil
Tematica: Mandatul UNHCR, Proiectele UNHCR în Republica Moldova

La data de 15 februarie 2017, A.O. Centrul de Drept al Avocaților (CDA), cu participarea Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) Moldova și cu sprijinul Administrației Centrului de Cazare pentru Solicitanții de Azil a Biroului Migrație și Azil, a organizat o sesiune informativă pentru locatarii Centrului cu tematica: Mandatul UNHCR, Proiectele UNHCR în Republica Moldova. Sesiunea s-a desfășurat în incinta Centrului.

Read More

Seminar Național pentru Reprezentanții Legii – Judecători şi Procurori: Statutul Juridic al apatrizilor și beneficiarilor de Protecţie Internaţională din Republica Moldova

A.O. Centrul de Drept al Avocaților (CDA), cu suportul Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) Moldova, în parteneriat cu Institutul Naţional de Justiție (INJ) a organizat în perioada 08-09 februarie 2017, un seminar de instruire în domeniul statutului juridic al apatrizilor și beneficiarilor de protecție internațională din Republica Moldova.

În cadrul seminarului s-au discutat teme ce vizează rolul instanțelor judiciare în procesul de dobîndire a cetățeniei Republicii Moldova.

Read More

Implementarea, dezvoltarea și mentenanța sistemelor informaționale

31.01.17. Implementarea, dezvoltarea și mentenanța sistemelor informaționale

Cerere de ofertă pentru achiziționare serviciilor de menținere a rețelei de calculatoare a Centrului de Drept al Avocaţilor (CDA), a serviciilor de actualizare a paginii web cda.md precum și a serviciilor de administrare a bazei de date a grupului țintă UNHCR în Republica Moldova. Centrul de Drept al Avocaților este o asociație obștească, nonguvernamentală, necomercială, ce își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

Read More

Implementarea, dezvoltarea și mentenanța sistemelor informaționale

31.01.17. Implementarea, dezvoltarea și mentenanța sistemelor informaționale

Cerere de ofertă pentru achiziționare serviciilor de menținere a rețelei de calculatoare a Centrului de Drept al Avocaţilor (CDA), a serviciilor de actualizare a paginii web cda.md precum și a serviciilor de administrare a bazei de date a grupului țintă UNHCR în Republica Moldova. Centrul de Drept al Avocaților este o asociație obștească, nonguvernamentală, necomercială, ce își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

Read More

Seminar Național pentru Personalul Poliției de Frontieră: Accesul în teritoriu in conformitate cu standartele internaționale

Seminar Național pentru Personalul Poliției de Frontieră: Accesul în teritoriu in conformitate cu standartele internaționale

A.O. Centrul de Drept al Avocaților, cu suportul Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) Moldova, în parteneriat cu Departamentul Poliției de Frontieră a organizat, în perioada 25-26 ianuarie 2017, un seminar de instruire în domeniul accesului în teritoriu în conformitate cu standardele internaţionale.

Read More