News

News

Latest News

Resurse informaționale CDA

Raportul analitic privind situatia persoanelor apatride in Republica Moldova. Chisinau 2017, Elaborat de: Olesea Cotoman, Maria Vremis, Iulian Popov Analytical

Read More

Masă Rotundă „Aspecte Relevante Privind Cadrul Legal și Normativ Privind Procedura de Azil”​

MASĂ ROTUNDĂ „ASPECTE RELEVANTE PRIVIND CADRUL LEGAL ȘI NORMATIV PRIVIND PROCEDURA DE AZIL”

La 15 decembrie, la Chișinău a avut loc o masă rotundă cu genericul “Aspecte Relevante Privind Cadrul Legal și Normativ Privind Procedura De Azil”. Eveniment organizat de Asociația obștească ”Centrul de Drept al Avocaților”, în cadrul proiectului “Asistența Juridică pentru Solicitanţi de Azil, Refugiaţi și Promovarea Dreptului Refugiaților”, realizat cu suportul Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), în colaborare cu Biroul Migrație și Azil (BMA). Discursuri de salut au rostit Dnu. Oleg Palii, director executiv al CDA și Dnu. Iulian Popov, șef Direcția Azil și Integrare.

Read More

Ediţia a XIV-a a Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti Inter-universitare dedicate Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului

“ Ediţia a XIV-a a Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti Inter-universitare dedicate Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului”

Asociația obștească ”Centrul de Drept al Avocaților”, în cadrul proiectului “Asistența Juridică pentru Solicitanţi de Azil, Refugiaţi și Promovarea Dreptului Refugiaților”, realizat cu suportul Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), în colaborare cu Facultatea de Drept al Universității Libere Internaţională din Moldova (ULIM), a XIV-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti Inter-universitare dedicate „Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului” onstituind o amplificare a schimburilor academice și o deschidere a ULIM spre cooperare interinstituțională.

Read More

Problemele apatrizilor și ale persoanelor care riscă să devină apatrizi, într-un studiu, prezentat în R.Moldova

La Chișinău a fost lansat, recent, Raportul analitic privind situația persoanelor apatride în Republica Moldova, realizat de Centrul de Drept al Avocaților (CDA) și finanțat de UNHCR Moldova. ”Avem mulți oameni care nu au acte de identitate, nu dețin nici certificatul de naștere. Situația acestor persoane ar trebui cumva legalizată. Iar pentru asta trebuie să cunoaștem care este situația acestor persoane, de unde vin, ce fac, de ce nu au acte? La aceste întrebări ne-am propus să răspundem în acest studiu”, spune Oleg Palii, Directorul CDA.

Read More

Solicitare de oferte: Achiziționare a unui aparat de aer condiționat și servicii de livrare și instalare climatizorului

Către: Tuturor celor interesați

Adresa web: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data depunerii ofertelor începând cu 27.11.2017

Până la data de 11.12.2017

 Stimați furnizori!

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) este în proces de  achiziționare a unui aparat de aer condiționat și servicii de livrare și instalare climatizorului. 

Read More

Solicitare de oferte: Editarea/producerea unei broșuri – Raport analitic privind situația persoanelor apatride în Republica Moldova

ANUNȚ

Către: Companiilor de interes

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Data publicării: 11 noiembrie 2017

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md  

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” invită agenții economici să transmită ofertele tehnice și financiare pentru editarea/producerea unei broșuri – Raport analitic privind situația persoanelor apatride în Republica Moldova.

Read More

AO “Centrul de Drept al Avocaților” anunță tender de achiziționare a serviciilor de catering!!!

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

   

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) planifică organizarea a unui eveniment care va avea loc la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Str  Vlaicu Pircalab 52, Chișinău.

Read More

Identificarea, protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane printre străini și solicitanți de azil. Actualizat

“ Identificarea, protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane printre străini și solicitanți de azil”

Asociația obștească ”Centrul de Drept al Avocaților”, în cadrul proiectului “Asistența Juridică pentru Solicitanţi de Azil, Refugiaţi și Promovarea Dreptului Refugiaților”, realizat cu suportul Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), în colaborare cu Biroul Migrație și Azil a organizat 3 evenimente, cu genericul: “Identificarea, protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane printre străini și solicitanți de azil”.

Read More

AO “Centrul de Drept al Avocaților” anunță tender de achiziționare a unui aparat de aer condiționat!

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data publicării: 24 octombrie 2017

 

Stimați furnizori!

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească “Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) planifică achiziționarea unui aparat de aer condiționat, și invită agenții economici să transmită ofertele tehnice și financiare.

Read More

AO “Centrul de Drept al Avocaților” anunță concurs pentru selectarea locației pentru desfășurarea unui eveniment!

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data publicării: 24 octombrie 2017

 

Stimați furnizori!

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească “Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) planifică organizarea a unui eveniment:

– Conferință pe Apatridie (eveniment de 2 zile) – 29-30.11,2017 pentru un grup de 42 de persoane.

CDA ar aprecia dacă Dvs. ați prezenta oferte pentru următoarele facilități și servicii în legătură cu organizarea evenimentului.

Read More