News

News

Latest News

Centrul de Drept al Avocaților: Anunță extinderea listei interpreților de limbi rare ale CDA (persoane fizice și birouri de traducere) pentru prestarea serviciilor traducere consecutiva

Centrul de Drept al Avocaților: Anunță extinderea listei interpreților de limbi rare ale CDA (persoane fizice și birouri de traducere) pentru prestarea serviciilor traducere consecutiva

Către: Tuturor celor companiilor\persoanelor fizice interesate

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md 

Data publicării: 21.02.2018

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților„ (CDA), implementează proiecte și programe care au drept scop acordarea asistenței juridice acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  – solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi.

Read More

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de oferta servicii IT deservirea rețelei locale de computere

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de oferta servicii IT deservirea rețelei locale de computere

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova. Contractul de prestări servicii va fi încheiat pentru o perioada de până la 31.12.2018.

În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță concursul pentru selectarea unei companii IT pentru deservirea rețelei locale de computere/servere (7 computere/5 laptopuri și 2 servere), cu sisteme de operare Windows.

Read More

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de preț servicii deservire a programului de evidenta contabilă

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de preț servicii deservire a programului de evidenta contabilă

Către: Tuturor celor furnizorilor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md  

Data publicării: 20.02.2018

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistență legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

Read More

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă servicii telefonie mobila si internet fix

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă servicii telefonie mobila si internet fix

Către: Tuturor celor furnizorilor interesati

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md 

Data publicării: 20.02.2018

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

Read More

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă servicii Taxi

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă servicii Taxi

Către: Tuturor celor furnizorilor interesati

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md

Data publicării: 20.02.2018

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

Read More

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă selectare companie pentru prestarea servicilor traducere scrisa

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă selectare companie pentru prestarea servicilor traducere scrisa

Către: Tuturor celor companiilor interesate

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md  

Data publicării: 20.02.2018

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

Read More

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de preț servicii de hosting

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de preț servicii de hosting

Către: Companii de specialitate

Publicat site: www.civic.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md   

Data publicării: 20.02.2018

 

SOLICITARE DE OFERTE

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

Read More

Law Center of Advocates – Procurement and Event Assistant – Full employment

Procurement and Event Assistant – Full employment, Project Staff

The Public Association “Law Centre of Advocates” is looking for a qualified person for a vacant position of Event and Procurement Assistant to support the “Legal assistance to refugees and asylum-seekers” Project in procurement and logistical activities.  

This is a full-time employment.

The timeframe for the work of procurement assistance will be started from 01 March 2018 till 31 December 2018.

The proposal should be submitted by e-mail: natalia.postaru@cda.md.

Start date of the job: 01 March 2018.

Read More