Category: Despre noi

News

Latest News

Contact

Republica Moldova, MD-2009, Chişinău, str.Vlaicu Pârcălab, №8 tel.: ( +373 22 ) 24 08 99 tel./fax: (+373 22) 24 08

Read More

Rapoarte anuale

Centrul de Drept al Avocaţilor vă invită să luati cunoştinţă cu Raportul de Activitate al organizaţiei Raport anual 2019 Raport

Read More

Structura organizațională

Structura CDA Asociaţia obştească “Centrul de Drept al Avocaţilor”, în continuare CDA, este o asociaţie obştească, neguvernamentală, necomercială, creată de

Read More

Echipa

Structura CDA Asociaţia obştească “Centrul de Drept al Avocaţilor”, în continuare CDA, este o asociaţie obştească, neguvernamentală, necomercială, creată de

Read More

Prezentare generală

Centrul de Drept al Avocaţilor este o asociaţie obştească, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 24.02.1997. CDA participă

Read More