Category: Achiziții

News

Latest News

Lista avocaților specializați

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o asociație obștească, partener al Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR). În cadrul parteneriatului cu UNHCR acordăm asistență juridică solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională, apatrizilor și solicitanților statutului de apatrid.

Am avut mai multe situații în care beneficiarii noștri solicitau să le recomandăm avocați specializați în cauze de azil, apatridie, probleme migraționale și naturalizare, pentru ai contracta.

Read More

Centrul de Drept al Avocaților: Anunță extinderea listei interpreților de limbi rare ale CDA (persoane fizice și birouri de traducere) pentru prestarea serviciilor traducere consecutiva

Către: Tuturor celor companiilor\persoanelor fizice interesate

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md  sau law-center@cda.md

Data publicării: 21.02.2018 (republicat 03.05.2018)

 

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților„ (CDA), implementează proiecte și programe care au drept scop acordarea asistenței juridice acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  – solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi.

CDA implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

Read More

Legal Counselor – Full employment, Project Staff

The Public Association “Law Centre of Advocates” is looking for a qualified person for a vacant position of Legal Counselor to support the “Legal assistance to refugees and asylum-seekers in Moldova” Project in good working of LCA activities.

This is a full-time employment.

The timeframe for the work of the Legal Counselor will be started: 01 June 2018 until 31 December 2018.

The proposal should be submitted by e-mail: natalia.postaru@cda.md.

Read More

Cerere de Ofertă de Preț. Servicii de tipărireeditare pliante

Către: Companiilor de interes

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău

, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md  

Data publicării: 02.05.2018

 

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” invită agenții economici să transmită de oferta de preț pentru Servicii de tipărire\editare pliante

Cererea de ofertă

În urma concursului, Centrul de Drept al Avocaților intenționează să încheie un contract cu un agent economic care va elabora/confecționa pliante informative. Serviciile urmează să fie executate în 2 loturi:

LOTUL 1: Proiectul finanțat de UNHCR “Asistența juridică acordată refugiaților și solicitanților de azil în Moldova”

LOTUL 2: Proiectul finanțat de UNHCR “Asistența juridică acordată persoanelor apatride din Moldova”

Read More

Solicitare de oferte: Serviciilor de imprimare a materialelor promoționale

ANUNȚ

Către: Companiilor de interes

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md  

Data publicării: 26.03.2018

 

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” organizează concurs de achiziționare a serviciilor de imprimare a materialelor promoționale.

Read More

Cerere de Ofertă de Preț. Servicii de catering

 

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data publicării: 20.03.2018

 

 Stimați furnizori!

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) este în căutarea unui prestator de servici de alimentaţie publică (catering) pentru evenimentele pe care le va organiza în perioada aprilie-mai 2018:

Read More

Administrative assistant – Full employment, Project Staff

Administrative assistant – Full employment, Project Staff

The Public Association “Law Centre of Advocates” is looking for a qualified person for a vacant position of Administrative assistant to support the “Legal assistance to refugees and asylum-seekers” Project in good working of LCA activities.

This is a full-time employment.

The timeframe for the work of Administrative assistant will be started from 01 April 2018 until 31 December 2018.

The proposal should be submitted by e-mail: natalia.postaru@cda.md.

Start date of the job: as soon as possible

Read More

Termen extins pentru Cerere de oferta servicii IT deservirea rețelei locale de computere

Termen extins: Cerere de oferta servicii IT deservirea rețelei locale de computere

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova. Contractul de prestări servicii va fi încheiat pentru o perioada de până la 31.12.2018.

În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță concursul pentru selectarea unei companii IT pentru deservirea rețelei locale de computere/servere (7 computere/5 laptopuri și 2 servere), cu sisteme de operare Windows.

Read More

Centrul de Drept al Avocaților: Anunță extinderea listei interpreților de limbi rare ale CDA (persoane fizice și birouri de traducere) pentru prestarea serviciilor traducere consecutiva

Centrul de Drept al Avocaților: Anunță extinderea listei interpreților de limbi rare ale CDA (persoane fizice și birouri de traducere) pentru prestarea serviciilor traducere consecutiva

Către: Tuturor celor companiilor\persoanelor fizice interesate

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md 

Data publicării: 21.02.2018

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților„ (CDA), implementează proiecte și programe care au drept scop acordarea asistenței juridice acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  – solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi.

Read More