Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaților” recrutează studenți în cadrul Clinicii Juridice pentru Refugiați și Apatrizi

Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaților” recrutează studenți în cadrul Clinicii Juridice pentru Refugiați și Apatrizi

Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaților” recrutează studenți în cadrul Clinicii Juridice pentru Refugiați și Apatrizi

Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor” (CDA) recrutează studenți de la facultățile de drept pentru implicarea în cadrul Clinicii Juridice pentru Refugiaţi şi Apatrizi. Clinica Juridică este un proiect al CDA finanțat de Reprezentanța Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova (UNHCR în Moldova) și urmează a fi implementat începând cu acest an. Proiectul vine să ofere studenţilor posibilitatea de a cunoaşte aspectele teoretice şi practice cu privire la problematica dreptului refugiaţilor şi apatridiei.

Activitatea Clinicii Juridice pentru Refugiaţi şi Apatrizi este orientată către:

 • Oferirea de cunoştinţe şi deprinderi practice cu aplicabilitate directă şi imediată;
 • Formarea viitorilor practicieni în domeniul azilului şi apatridiei;
 • Determinarea tinerilor jurişti să conştientizeze responsabilitatea pe care o implică exercitarea unei profesii juridice;
 • Dezvoltarea responsabilității și eticii profesionale.

Instruirea teoretică este realizată cu accent pe dreptul refugiaților, inclusiv sesiuni privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Instruirea practică este realizată prin implicarea studenților în activitățile desfășurate de CDA și partenerii de implementare ai UNHCR în Moldova, inclusiv în asistența directă acordată solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară și apatrizilor.

Beneficiile participanților la Clinica Juridică:

 • Experiență de lucru într-un cadru juridic cu practicieni din domeniul dreptului refugiaților și apatridie;
 • Posibilitatea de a participa la diverse sesiuni de instruire la nivel național și internațional în domeniul juridic (participanții au șansa să participe la Concursul Internațional de Dreptul Internațional Umanitar și Dreptul Refugiaților desfășurat anual la București);
 • Socializare cu alți studenți de la facultățile de drept din țară, precum și cu profesioniști din domeniu;
 • Parte a familiei Centrului de Drept al Avocaților cu posibilitatea ulterioară de angajare în activitățile realizate.

Cerințe față de candidați:

 • Student la o facultate din domeniul juridic;
 • Competențe de comunicare și lucru în echipă;
 • Motivație în participarea la activitățile Clinicii Juridice și prestarea pro bono de asistență juridică solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară și apatrizilor aflați pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Cunoașterea limbii române (posedarea limbii ruse și engleze constituie un avantaj);
 • Punctualitate și responsabilitate.

Modalitatea de aplicare și selectare

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze prin email la law-center@cda.md un mesaj cu denumirea „Recrutare Clinica Juridică”, care va conţine CV-ul aplicantului.

Data limită de aplicare este 1 martie 2013, ora 18:00. Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.

Centrul de Drept al Avocaților este o asociație obștească și non-profit înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 24 februarie 1997. Activitatea organizației este orientată în principal către: susținerea reformei judiciare; susținerea reformei avocaturii; instruirii juridice continue; consolidării profesionalismului cadrelor în sistemul justiției; promovării principiilor de etică; propagării cunoștințelor juridice; editării literaturii juridice, metodice și științifice. Centrul de Drept al Avocaților a realizat și continuă să implementeze diferite proiecte în domeniul juridic; este fondator al revistei de specialitate „Avocatul poporului”; şi prestează servicii juridice pentru refugiaţi şi solicitanţi de azil.

Pentru informaţii suplimentare:
Oleg Palii, preşedinte
Centrul de Drept al Avocaţilor,
Tel./fax: 022 240 899, 022 240 898
Website: www.cda.md