Broşură informativă

Din moment ce apatridia este o problemă globală, inclusiv una prezentă în Republica Moldova, UNHCR Moldova a lansat în Februarie 2012 un proiect pe apatridie cu tema “Persoanele apatride în Republica Moldova”, având drept partener de implementare Centrul de Drept al Avocaţilor. Deoarece un punct prioritar al proiectului este informarea populaţiei, în special a persoanelor apatride la această temă, o acţiune de bază constă în distribuirea informaţiei cu privire la aceasta. În acest sens, UNHCR Moldova, împreună cu partenerii săi a elaborat o broşură informativă, cu un tiraj de 3000 exemplare.
 
Ţinem să menţionăm, la data de 19 aprilie 2012 R. Moldova a aderat la ambele convenţii cu privire la apatridie: Convenţia din 1954 cu privire la statutul persoanelor apatride şi Convenţia din 1961 cu privirea la reducerea apatridiei, iar la data de 18 iulie 2012, ambele acte internaţionale vor intra în vigoare pentru R. Moldova.