APATRIDIA: ASPECTE JURIDICE INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE

APATRIDIA:
ASPECTE JURIDICE INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE

La data de 25 octombrie 2011, Centrul de Drept al Avocaţilor în colaborare cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR în Moldova) şi Biroul de Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost gazda şi organizatorul mesei rotunde cu genericul: APATRIDIA: ASPECTE JURIDICE INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE.
 
Discuţia celor prezenţi a fost axată pe mai multe aspecte şi anume: aspecte privind coordonarea politicii în materie de apatridie la nivel naţional şi cel internaţional şi paşii întreprinşi de Republica Moldova în contextul aderării la Convenţia din 28 septembrie 1954 privind statutul apatrizilor şi Convenţia din 30 august 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie (procedura de recunoaştere a statutului de apatrid, accesul la procedură, interviul, dovezile, garanţiile procedurale, decizia privind determinarea statutului de apatrid, respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid, anularea statutului de apatrid, rolul UNHCR în Moldova).

La eveniment au participat reprezentanţi ai UNHCR în Moldova, Biroului de Migraţie şi Azil, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, ONG „Societatea pentru Refugiaţi”, ONG „Centrul de Caritate pentru Refugiaţi”, ONG „Ave Copiii”.

Centrul de Drept al Avocaţilor aduce mulţumiri partenerilor săi pentru prezenţa şi în special pentru interesul manifestat faţă de actualitatea problemei apatrizilor în Moldova.

Galerie foto:
{vsig}seminar_2011-10-26{/vsig}