Cetățenie

Cetățenia Republicii Moldova se dobândește prin naștere

A child born on the territory of the Republic of Moldova is considered a citizen of the Republic of Moldova, if at least one of the parents legally reside at the moment of child birth on the territory of the Republic of Moldova.

Este considerat cetățean copilul născut in afara teritoriului Republicii Moldova, cu condiția că, la momentul nașterii, cel puțin unul dintre părinți este cetățean al Republicii Moldova.

+373 68828180

Telefon de contact, pentru consiliere gratuita în domeniul cetățeniei

Cetățenia Republicii Moldova se dobândește prin recunoaștere

Sunt recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova persoanele care au dobândit și au păstrat această cetățenie.

Persons over the age of 18, born on the territory of the Republic of Moldova, who are not registered by the competent authority as citizens of the Republic of Moldova and who do not have proof of citizenship are recognized as citizens of the Republic of Moldova.

Persons who have expressed a wish to become citizens of the Republic of Moldova, namely persons born abroad who have at least one of their parents, grandparents or great-grandparents born on the territory of the Republic of Moldova

Sunt recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova persoanele care au exprimat dorința de a deveni cetățeni ai Republicii Moldova și anume persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ținutul Herța și în R.A.S.S.M., urmașii lor

Sunt recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova persoanele care au exprimat dorința de a deveni cetățeni ai Republicii Moldova și anume persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum și urmașii lor

Sunt recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova persoanele care au exprimat dorința de a deveni cetățeni ai Republicii Moldova și anume persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova și care continuă să locuiască în prezent.

Cetățenia Republicii Moldova se dobândește prin adopție sau tutelă

The stateless child automatically acquires the citizenship of the Republic of Moldova through adoption or the institution of guardianship if the adoptive parents or at least one of the guardians are citizens of the Republic of Moldova. On the citizenship of the stateless child adopted by the spouses (or who is under the guardianship of the spouses) one of whom is a citizen of the Republic of Moldova, and the other is a foreign citizen, decides, by mutual agreement, the adoptive parents or the court.

The child, foreign citizen, adopted by both spouses or only one of them being a citizen of the Republic of Moldova or one being a citizen of the Republic of Moldova, and the other being a foreign citizen or a stateless person, may request the recognition as a citizen of the Republic of Moldova.

The child, foreign citizen, is under the guardianship of both spouses or only one of them being a citizen of the Republic of Moldova or one being a citizen of the Republic of Moldova, and the other being a foreign citizen or a stateless person, may request the recognition as a citizen of the Republic of Moldova.

Cetățenia Republicii Moldova se dobândește prin redobândire

Persoana care a avut anterior cetățenia Republicii Moldova o poate redobândi la cerere, păstrându-și, la dorință, cetățenia străină (cu unele condiții/excepții prevăzute de lege)

Cetățenia Republicii Moldova se dobândește prin naturalizare

Cetățenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului, care a susținut testul pentru evaluarea nivelului de cunoaștere Constituției și a limbii române și are surse legale de venit cu respectarea uneia dintre următoarele condiții:

are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiați și beneficiarii de protecție umanitară și azil politic, termenul respectiv este de 8 ani

are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 ani

este căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova de cel puțin 3 ani și a avut domiciliul în mod continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani

has resided in the territory of the Republic of Moldova for the last 3 years at parents or children (including adoptive parents or adopted children) citizens of the Republic of Moldova