CDA, la competiția de minifotbal pentru pace și în susținerea refugiaților din Ucraina 

Echipa CDA s-a clasat pe locul trei la competiția de minifotbal pentru pace și în susținerea refugiaților din Ucraina, pe care a organizat-o în cooperare cu Primăria orașului Anenii Noi  Turneul cugenericul „Fotbalul ne unește” a avut loc pe stadionul de minifotbal al Liceului Teoretic „A.S.Pușkin” din Anenii Noi, meciurile fiind disputate între echipele Centrului de Drept al Avocaților … Citește mai mult

Cinci ONG-uri din țară își vor consolida abilitățile în domeniul juridic, pentru a facilita accesul la justiție al persoanelor refugiate

Cinci ONG-uri din țară își vor consolida abilitățile în domeniul juridic, pentru a putea oferi răspunsuri prompte la necesitățile persoanelor din grupuri social-vulnerabile, inclusive ale refugiaților și comunităților-gazdă. Acestea sunt:„Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală Anima” din Bălți,„Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia” din Soroca,„Vesta” din Comrat,„Pas cu Pas regiunea Sud” din Cahul,„Centrul de Cooperare … Citește mai mult

Terenuri de joacă pentru copii moldoveni și ucraineni, amenajate în cadrul proiectului CDA-Oxfam la Anenii Noi și Soroca

Terenuri de joacă pentru copii au fost inaugurate pe 28 iulie 2023, în orașul Anenii Noi, și, pe 31 august curent, la Centru Comunitar Multifuncțional „Împreună”, satul Rublenița, raionul Soroca.Terenul de joacă din orașul Aneni Noi este amplasat în imediata apropiere a unui centru de plasament pentru refugiați și va putea fi frecventat de către … Citește mai mult

Spoturi sociale elaborate de CDA pentru informarea beneficiarilor

Misiunea CDA este de a promova respectarea drepturilor fundamentale ale omului și de a acorda asistență juridică refugiaților, apatrizilor, persoanelor fără acte, străinilor, solicitanților de azil. O parte din aceste activități constă în informarea beneficiarilor despre drepturile lor, sistemul de azil și formele de protecție în Republica Moldova, asistența juridică oferită de Centrul de Drept … Citește mai mult

Beneficiarii CDA sunt foarte mulțumiți de serviciile avocaților asociației

Beneficiarii CDA sunt foarte mulțumiți de serviciile avocaților asociației94,6 la sută dintre beneficiarii CDA sunt foarte mulțumiți de serviciile avocaților asociației – arată rezultatele unui sondaj online realizat de Centrul de Drept al Avocaților în perioada iunie-iulie 2023. Sondajul online privind satisfacția beneficiarilor asociației, la care au participat peste 200 de respondenți, mai arată că … Citește mai mult

Asistenți sociali și reprezentanți ai autorităților tutelare, instruiți de CDA cum să asigure respectarea drepturilor copiilor strămutați din Ucraina

Peste 70 de asistenți sociali și reprezentanți ai autorităților tutelare din 3 raioane – Strășeni, Orhei, Dondușeni au fost instruiți cum să asigure respectarea drepturilor copiilor strămutați din Ucraina. Trainingurile au avut loc în cadrul Proiectului „Promovarea unor condiții de trai adecvate, demne și sigure în Ucraina și Moldova pentru victimele conflictului armat din Ucraina” … Citește mai mult

CDA s-a implicat activ în activitățile de Ziua Mondială a Refugiatului

Chișinău, Comrat, Cahul, Soroca, Edineț, Anenii Noi, Căușeni, Ungheni – în aceste și alte localități din țară avocații CDA au organizat activități cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiaților sau au participat la evenimente organizate de partenerii asociației. O primă activitate cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiaților a avut loc la Cahul. În cadrul proiectului CDA-Oxfam, … Citește mai mult

Conferința ENS din 6-7 iunie 2023: Republica Moldova – exemplu pozitiv de abordare a apatridiei

Directorul executiv CDA, Oleg Palii, a participat pe 6-7 iunie la conferința Rețelei Europene pentru Apatridie (European Network on Statelessness (ENS)), desfășurată la Madrid, Spania, la tema “Addressing Statelessness in Europe”. În cadrul evenimentului s-a discutat despre intensificarea eforturilor membrilor organizației internaționale și partenerilor ei pentru a identifica noi abordări și soluții pentru problema apatridiei … Citește mai mult

Toți copiii neînsoțiți strămutați din Ucraina, stabiliți în raionul Căușeni, vor beneficia de o asistență și protecție socială deplină

La inițiativa și cu efortul juriștilor CDA ei au fost preînregistrați sau înregistrați la protecția temporară. Cei 25 de copii neînsoțiți din Ucraina se află în grija rudelor din raionul Căușeni, care au instituit custodie asupra minorilor. Însă rudele copiilor nu puteau aplica la protecția temporară cu această formă de protecție, motiv din care minorii … Citește mai mult

global-alliance-opengraph
Alianța Globală pentru Eradicarea Apatridiei

Partener internațional CDA

Alianța Globală pentru Eradicarea Apatridiei este o platformă creată sub egida UNHCR, cu misiunea de a crea „o lume fără apatridie, în care toți oamenii să se bucure de dreptul la o naționalitate fără discriminare”. Inițiativa face parte din „Agenda noastră comună” a Secretarului General al ONU și este aliniată la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Alianța Globală urmează să fie lansată la 14 octombrie 2024, în cadrul Segmentului la nivel înalt privind apatridia de la Geneva, care va marca finalizarea campaniei IBelong.

În timp ce se bazează pe succesele și lecțiile învățate din Campania IBelong, Alianța Globală are o abordare distinctă. Modul său de operare se axează pe promovarea unei mai mari colaborări și a unei acțiuni accelerate între actorii relevanți, inclusiv statele, apatrizii, agențiile ONU și societatea civilă. Scopul ei este de a accelera punerea în aplicare a soluțiilor la apatridie.

În prezent, Alianța include peste 50 de membri.

Acordarea de asistență juridică persoanelor apatride este una dintre direcțiile de activitate ale Centrului de Drept al Avocaților. CDA este de asemenea membru asociat al Rețelei Europene privind Apatridia – European Network on Statelessness (ENS). Centrul de Drept al Avocaților a aderat la Alianța Globală pentru Eradicarea Apatridiei în luna iunie 2024.

global-alliance-opengraph
Global alliance to end statelessness

CDA International Partner

The Global Alliance to End Statelessness
The Global Alliance to End Statelessness is a collaborative multistakeholder platform led by UNHCR. Its vision is to create “a world free from statelessness where everyone enjoys the right to a nationality without discrimination.” The initiative is part of the UN Secretary General’s ‘Our Common Agenda’ and aligned with the Sustainable Development Goals.
The Global Alliance is set to launch on 14 October 2024 at the High-Level Segment on Statelessness in Geneva, which will both mark the completion of the IBelong Campaign.
While building upon the successes, momentum, and lessons learned from the IBelong Campaign, the Global Alliance operates with a distinct approach. Its modus operandi centres around fostering greater collaboration and expedited action among relevant actors, including States, stateless individuals, UN agencies, and civil society. The goal is to accelerate the implementation of solutions to statelessness
The Alliance currently includes over 50 members.
CDA joined the Global Alliance to End Statelessness in June 2024.

Irina Vrancean

Ofițer Protecție

Irina Vrancean a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specializarea de drept economic și a obținut masteratul în drept civil la aceeași instituție de învățământ superior.

Ea dispune de o  experiență de peste 10 ani de activitate profesională, în calitate de jurist principal, asistent judiciar, consultant juridic la câteva companii, precum și în cadrul Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău.  

Din 28.01.22-28.01.24 Irina Vrancean a efectuat stagierea în avocatură.

Ea activează la CDA din martie 2022, inițial în calitate de consilier juridic responsabil pentru un centru de plasament al refugiaților din municipiul Chișinău iar în prezent este membră a staff-ului central al asociației și consilier juridic CDA pentru protecția copilului.

Raisa Moroza

Ofițer de Protecție

Raisa Morozan este avocată, ofițer de protecție la CDA și coordonează activitatea consilierilor juridici ai organizației, care activează în mai multe raioane din țară. Ea de asemenea este unul dintre formatorii organizației.


Ea și-a făcut studiile la USM, Facultatea de Drept, obținând la aceeași instituție de învățământ superior și titlul de master, specialitatea proceduri judiciare civile.


Raisa Morozan este membră a echipei CDA din iulie 2022, anterior activând în calitate de avocat stagiar și consultant juridic, a fost consilier în Cabinetul ministrului Justiției.


Ea este membră a Asociației Tinerilor Avocați și a comunității LEAD Moldova – comunitate formata din tineri avocați, judecători, procurori și alți specialiști în drept care interferează cu comunitatea analoagă din România – LFJ.


Raisa Morozan vorbește fluent limba română, care este limba ei maternă, are cunoștințe avansate de limbă rusă și deține nivelul de cunoaștere a limbii engleze A2.

Norwegian Church Aid (NCA)

CDA International Partner

In 2022- 2023 alone, CDA carried out several projects in cooperation with or funded by such international or humanitarian organizations as UNHCR-Moldova, UNDP Moldova, Council of Europe Office in Chisinau, International Organization of the Francophonie, Soros Foundation Moldova, Oxfam International, Farmacéuticos Mundi, HEKS/ EPER, Norwegian Church Aid (NCA), Austrian Development Agency (ADA), NACHBAR IN NOT (NiN) Foundation, Diakonie Katastrophenhilfe, US Embassy in Moldova.

Oleg Palii

Director Executiv

Oleg Palii activează în CDA începând cu 1998. Din 2017 este directorul executiv al Asociației. Are o experiență de peste 25 de ani de activitate în domeniul azilului și de formator național și internațional în probleme vizând drepturile refugiaților și apatrizilor. Este printre autorii mai multor studii și publicații la tema drepturilor refugiaților și apatrizilor.

Este membru al Uniunii Avocaților din Moldova, iar în perioada 2012-2014 a fost membru al Comisiei pentru Cetățenie și Azil Politic a Președintelui Republicii Moldova.

A creat și coordonat „Clinica juridică în domeniul azilului și apatridiei” (2013 – 2018).
A înaintat mai multe propuneri pentru îmbunătățirea legislației în domeniul azilului, apatridiei și cetățeniei, și, prin subiecții cu drept de sesizare a Curții Constituționale, propuneri pentru contestarea anumitor dispoziții din Legea privind azilul și Legea cetățeniei.

Olga Ojog

Consilier Juridic

Olga Ojog este consilier juridic CDA pentru străini, refugiați, apatrizi, solicitanți de azil, precum și unul dintre formatorii organizației în domeniile azilului, protecției copilului, violenței în bază de gen.

Ea este coautoarea curriculumului și a programului de instruire pentru personalul din sistemul de asistență socială și autorități tutelare locale.
Olga Ojog a absolvit Facultatea de Drept a USM, specialitatea drept economic și a obținut masteratul la aceeași instituție de învățământ superior, la fel, cu specializarea drept economic.

Ea are licența de avocat din 2008 și o experiență de activitate de peste 15 ani în calitate de expert și trainer în domeniul combaterii violenței în bază de gen.
Activitățile legate de practicarea specialității de avocat au inclus asistență juridică pentru victimele violenței în familie, reprezentarea intereselor acestora în instanța de judecată, soluționarea litigiilor ce țin de divorț, partajul averii, stabilirea domiciliului copiilor, a pensiei de întreținere.

Experiența profesională de avocat a inclus mai multe activități de acordare a asistenței juridice unor agenți economici/ companii, cum ar fi reprezentarea intereselor judiciare și extrajudiciare, reprezentarea în fața executorilor judecătorești, în instanțele de judecată de toate nivelurile, în fața organelor de stat, în fața Curții de Arbitraj, în proces de insolvabilitate etc.

Olga Ojog a activat din 2006 până în 2014 în calitate de lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Dreptul Antreprenoriatului și – peste nouă ani la Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei”.
Olga Ojog este coautoarea manualului „Dreptul afacerilor. Caiet de sarcini pentru seminare”.

Oficiul Avocatului Poporului

CDA Partener Național

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) cooperează de mulți ani cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în probleme vizând respectarea drepturilor solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională, persoanelor nedocumentate, solicitanților statutului de apatrid, apatrizilor, străinilor. În septembrie 2021 CDA și OAP au semnat un acord de colaborare.

În cooperare cu OAP au fost elaborate Studiul tematic „Respectarea drepturilor cetățenilor străini aflați în custodia statului”; Raportul tematic ”Trei ani de monitorizare comună la frontieră. Oficiul Avocatului Poporului – Centrul de Drept al Avocaților”.

CDA este membru al Consiliului Consultativ de prevenire a încălcării drepturilor persoanelor migrante/refugiate din Ucraina, instituit la 11 martie 2022 pe lângă Oficiul Avocatului Poporului. În această calitate și-a adus aportul la elaborarea de către Avocatului Poporului a primului Raport privind monitorizarea respectării drepturilor persoanelor străine din Ucraina în contextul stării de urgență pentru perioada 25 februarie – 30 aprilie 2022.

Reprezentanți ai OAP sunt implicați în proiectele realizate de CDA privind monitorizarea respectării drepturilor străinilor în centrele de cazare a persoanelor refugiate din Ucraina.

Inspectoratul General al Poliției de frontieră

Partener național CDA

Poliţia de Frontieră este organul administrației publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care îşi exercită atribuțiile şi implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, prevenirea şi combaterea criminalității transfrontaliere.

CDA cooperează cu IGPF din 2009, când a fost semnat Memorandul de înțelegere între CDA, IGPF, UNCHR și BMA. Relațiile de cooperare s-au activizat în perioada crizei refugiaților din Ucraina, declanșate urmare a invaziei Federației Ruse în țara vecină. IGPF și CDA colaborează la monitorizarea respectării drepturilor străinilor la punctele de trecere a frontierei, efectuarea unor schimburi de informații la acest subiect. De asemenea CDA asigură instruirea angajaților Poliției de Frontieră.

 

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat

Partener național CDA

În 2013, CDA a semnat un Memorandum de înțelegere cu BMA și CNAJGS, prin care părțile au convenit asupra organizării asistenței juridice cetățenilor străini și apatrizilor în privința cărora a fost dispusă luarea în custodia publică și plasarea în Centrul de Plasament Temporar al Străinilor (CPTS) al BMA.

În corespundere cu angajamentele asumate prin acest Memorandum, CDA oferă consultație juridică inițială tuturor persoanelor plasate în CPTS cu privire la drepturile și obligațiile acestora, iar în caz de necesitate – asistența juridică primară necesară sau juridică calificată. CDA informează CNAJGS despre persoanele plasate în CPTS care au solicitat asistență juridică. Corespunzător CNAJGS preia de la CDA solicitările persoanelor plasate în CPTS în cazul în care va fi necesară acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat.

 

 

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM)

Partener național CDA

Inspectoratul General pentru Migrație  (IGM)  este unul dintre partenerii de bază ai CDA din țară. CDA cooperează cu IGM în baza a trei acorduri de colaborare: Memorandumul de înțelegere între CDA, BMA și CNAJGS, Memorandumul de înțelegere între CDA, IGPF, UNCHR și BMA și Memorandum de înțelegere între IGM și CDA din 6 martie 2023. 

Cooperarea cu Inspectoratul General pentru Migrație  (IGM) a devenit mai intensă din 24 februarie 2022. Juriștii CDA monitorizează respectarea drepturilor omului la punctele de trecere a frontierei, ajută angajații de la Poliția de Frontieră și de la IGM să identifice solicitanții de azil care depun cerere în punctele de trecere, să recepționeze cererile de azil, acordă asistență juridică, consiliază solicitanții de azil la frontieră.

Memorandumul de înțelegere care a fost semnat pe 6 martie 2023 reflectă angajamentul comun al CDA și IGM pentru implementarea mecanismului protecției temporare în Republica Moldova și realizarea cu succes a activităților de integrare a străinilor.

Documentul are ca scop stabilirea unui mecanism de suport prin atragerea personalului adițional în cadrul centrelor de integrare pentru străini la nivel regional și oficiile de evidență străini ale IGM.

Totodată, părțile vor asigura procesul de informare, consiliere și facilitare a accesului la măsurile de protecție prin prisma respectării drepturilor străinilor, în special beneficiarilor de protecție temporară. Acțiunile comune vor mai avea ca obiective asigurarea realizării statutului juridic și promovarea unei societăți incluzive.

Institutul Național al Justiției (INJ)

Partener național CDA

Creat în 2007, Institutul Național al Justiției (INJ) realizează formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător şi de procuror, formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcție, a grefierilor, a asistenților judiciari, a șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, a consultanților procurorului, a consilierilor de probațiune, a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, precum şi formarea inițială și continuă a altor persoane care activează în sectorul justiției, în cazurile prevăzute de legislație.

Fiind unica organizație în Republica Moldova care deține expertiză și experiență în domeniul azilului, CDA cooperează cu INJ în organizarea de instruiri pentru grupuri-țintă de profesioniști în domeniul drepturilor omului, drepturilor refugiaților, azil, apatridie, integrarea străinilor, cum sunt avocații, judecătorii, procurorii, angajații instituțiilor publice și funcționarii publici.

În anul 2021, CDA în colaborare cu INJ, BMA, CNAJGS a organizat 17 activități de instruire cu participarea a 275 de persoane, printre care angajați ai Poliției de Frontieră, și ai BMA, judecători, avocați, asistenți sociali.

REȚEAUA EUROPEANĂ PRIVIND APATRIDIA

Partener internațional CDA

CDA este membru asociat al Rețelei europene de apatridie. CDA a colaborat cu aceasta pentru a cerceta și a compila informații comparative privind apatridia în Moldova și a contribuit la elaborarea Indicelui apatridiei în Moldova (Moldova | Statelessness Index ENS_Country_briefing-Moldova-Russian.pdf (statelessness.eu)).

Indicele apatridiei este un instrument online comparativ care evaluează legislația, politicile și practicile țărilor europene în materie de protecție a apatrizilor, de prevenire și reducere a apatridiei în comparație cu normele internaționale și bunele practici.

Centrul de Drept al Avocaților (CDA), Rețeaua Europeană privind Apatridia (ENS) și Institutul pentru Apatridie și Incluziune (ISI) au făcut în 2021 o prezentare comună în cadrul celui de-al 3-lea ciclu al Evaluării Periodice Universale (EPU), privind dreptul la o naționalitate și provocările privind drepturile omului referitoare la apatridie în Moldova.

Rețeaua europeană privind apatridia (ENS) este o alianță a societății civile formată din peste 170 de organizații și experți individuali din 41 de țări care lucrează pentru a pune capăt apatridiei și pentru a se asigura că apatrizii din Europa pot avea acces la drepturile lor.

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului

Partener internațional CDA

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului este o asociație civică înregistrată în 1994. Comitetul monitorizează situația cu privire la drepturile omului, oferă asistență juridică, cooperează cu alte organizații și organisme de stat în scopul îmbunătățirii promovării, respectării și protecției drepturilor și libertăților omului. Scopul Comitetului este protecția și promovarea drepturilor și libertăților omului garantate prin Constituția Republicii Macedonia de Nord, instrumentele internaționale și Actul final de la Helsinki din 1975, precum și crearea unor condiții democratice în care acestea să poată fi exercitate pe baza statului de drept. Comitetul pornește de la premisa că toți oamenii ar trebui să aibă posibilitatea de a se bucura și de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale și ar trebui să fie în măsură să le protejeze în caz de încălcare sau limitare. Acesta este fundamentul statului de drept, al drepturilor omului și al democrației.

Fundația Eurasia

Partener internațional CDA

Fundația Eurasia are în vedere o lume în care toți oamenii au posibilitatea de a-și realiza potențialul și de a-și transforma societățile.

Asociația Americană a Avocaților

Partener internațional CDA

ABA a fost fondată în 1878, cu angajamentul de a stabili bazele juridice și etice ale națiunii americane. În prezent, există ca organizație de membri și se angajează să își îndeplinească misiunea de a apăra libertatea și de a căuta dreptatea.

ecre_logo_mediumres
Consiliul European pentru Refugiați și Exilați

Partener internațional CDA

În luna noiembrie 2022 CDA a devenit membru cu drepturi depline al Consiliului European pentru Refugiați și Exilați – European Council on Refugees and Exiles (ECRE).

Consiliul European pentru Refugiați și Exilați este o alianță paneuropeană formată din 106 de ONG-uri din 39 de țări care protejează și promovează drepturile refugiaților, ale solicitanților de azil și ale persoanelor strămutate.

Misiunea ECRE este de a promova stabilirea unor politici și practici europene de azil echitabile și umane, în conformitate cu legislația internațională privind drepturile omului. ECRE pledează pentru o Europă care protejează refugiații, solicitanții de azil și persoanele strămutate și îi tratează cu demnitate și respect.

Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)

Partener internațional CDA

CDA a cooperat cu Farmacéuticos Mundi, un ONG internațional de cooperare pentru dezvoltare, acțiune umanitară și de urgență, în cadrul proiectului „Consiliere și asistență juridică pentru migranții din Ucraina ”, susținut financiar prin intermediul donatorilor acestuia.

Memorandumul semnat în acest sens între Centrul de Drept al Avocaților și Farmacéuticos Mundi a prevăzut asigurarea consilierii și asistenței juridice pentru refugiații din Ucraina, care se află în centrele pentru refugiați sau sunt găzduiți în familii pe teritoriu Republicii Moldova.

Cu sprijinul Farmaceuticos Mundi, CDA a angajat 6 consilieri juridici în baza unor contracte de servicii, pentru a oferi asistență juridică și consiliere în 4 centre de cazare pentru refugiați din Chișinău și din localitățile Cojușna și Slobozia Dușcă.

CDA a sprijinit proiecte locale importante, a contribuit la organizarea unor diverse evenimente cu participarea membrilor comunității gazdă și a refugiaților, implicit de  promovare a abilitării socio-economice și integrării acestora. 

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău

Partener internațional CDA

Moldova a devenit membră a Consiliului Europei la 13 iulie 1995. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului la 24 iulie 1997. Biroul de Informare al Consiliului Europei a fost înființat la Chișinău la 30 iunie 1997, la cererea Guvernului Republicii Moldova. La 20 octombrie 2002, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a fost de acord cu propunerea Secretarului General de a numi un Reprezentant Special al Secretarului General la Chișinău. Schimbul de scrisori dintre Secretarul General și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova din 30 octombrie și 4 noiembrie 2002 a avut ca rezultat un Memorandum de înțelegere privind statutul Reprezentantului Special al Secretarului General al Consiliului Europei.

Fundația Soros Moldova

Partener internațional CDA

Fundaţia Soros-Moldova a asigurat suportul financiar pentru realizarea de către CDA a proiectului „Asistență juridică de urgență pentru refugiații din Ucraina”, implementat timp de șase luni, în perioada 1 martie-31 august 2022.

Fundația Soros Moldova a oferit Centrului de Drept al Avocaților, printr-un mecanism de urgență, un grant în valoare de 100, 000 USD, destinat acordării de asistență juridică primară, informațională gratuită refugiaților la Centrul de Apel al Biroului de Migrație și Azil.

În cadrul acestui proiect, Centrul de Drept al Avocaților, cu suportul Fundației SOROS Moldova, a angajat 5 operatori, care au activat  la Centrul de Apel al Biroului Migrație și Azil – Linia Verde. Ei zilnic primeau sute de apeluri și răspundeau la cele mai diverse întrebări, cum ar fi procedura de trecere a frontierei, a obținerii permisului de ședere, ajutoarelor financiare, privind angajarea în câmpul muncii etc.

În această perioadă, operatorii CDA, alături de colegii de la BMA au preluat peste 41 000 de apeluri, dintre care mai mult de 29 000 – de la persoane refugiate din Ucraina.

În corespundere cu Proiectul dat, CDA a asigurat expertiză și suport pentru echipa Biroului Migrațiune și Azil.

Ambasada SUA în Moldova

Partener național CDA

Proiectul „Asistență juridică pentru apatrizi în Republica Moldova” a fost realizat de CDA în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în baza unui acord de grant, în perioada 01.10.22 – 30.09.23.  

În cadrul proiectului, CDA a asistat direct 59 de persoane în procedurile de documentare și de obținere a cetățeniei și a sesizat instanța de judecată în 2 cazuri individuale.  

Pe lângă asistența directă beneficiarilor,  CDA a pledat pentru operarea de modificări legislative care să prevadă dreptul garantat la cetățenia Republicii Moldova pentru fiecare copil născut pe teritoriul țării noastre.  E vorba de modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 și a altor acte normative legate de simplificarea procedurii de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova.  

Eforturile CDA s-au încununat de succes. Modificările în cauză au fost operate și vor intra în vigoare de la 1 noiembrie 2023. 

CDA a organizat la tema apatridiei și chestiunilor legate de documentare trei mese rotunde cu participarea a peste 70 de persoane, reprezentanți ai  autorităților responsabile de documentarea și naturalizarea apatrizilor,  avocați, asistenți sociali.  

Prin intermediul rețelei sale de consilieri din țară, CDA a informat autoritățile locale cu privire la asistența juridică gratuită acordată de CDA în cazurile de apatridie.  Asociația a semnat și acorduri de cooperare cu unele direcții asistență socială raională și primării din Republica Moldova, pentru a spori eficiența asistenței acordate apatrizilor.  

Drept rezultat, cu implicarea autorităților publice locale, 26 de persoane fără acte au apelat la CDA pentru asistență, 15 dintre acestea fiind documentate cu buletine de identitate moldovenești.  

Perioada de desfășurare a proiectului a coincis cu războiul din Ucraina, de unde a apărut necesitatea unei colaborări strânse cu colegii ucraineni. CDA a cooperat cu ONG-ul ucrainean ,,10 Kvitnea” pentru a ajuta persoanelor fără acte care aveau nevoie de asistență juridică pentru diverse probleme legate de documentare.  

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE a Olandei

Partener internațional CDA 

Ministerul Afacerilor Externe este canalul prin care guvernul olandez comunică cu guvernele străine și cu organizațiile internaționale. Acesta coordonează și pune în aplicare politica externă olandeză. Ministerul are două jumătăți: sediul central de la Haga și misiunile sale în străinătate (ambasade, consulate și reprezentanțe permanente).

Organizația Internațională a Francofoniei

Partener internațional CDA

„Etat de droit, droits de l`Homme, Justice” este proiectul finanțat de Organizația Internațională a Francofoniei, destinat instruirii reprezentanților a patru categorii de profesioniști cu atribuții în domeniul azilului.

Cel puțin 190 de avocați și reprezentanți ai autorităților tutelare/servicii sociale de protecție a copilului; ai ONG-urilor non-juridice; reprezentanți ai Biroului Migrație și Azil vor beneficia de 12 sesiuni de instruire privind drepturile, protecția și sprijinul juridic al migranților, refugiaților și apatrizilor.

Scopul proiectului este fortificarea capacităților profesioniștilor din domeniul drepturilor omului și dreptului de azil pentru sporirea asistenței juridice, protecției și sprijinului acordat străinilor, solicitanților de azil, refugiaților și apatrizilor în Republica Moldova.

Oxfam Internațional

Partener internațional CDA

Proiectul „Decentralized support for Ukrainian refugees”, finanțat de organizația internațională umanitară Oxfam, a fost realizat de CDA în perioada 01.04.2022 – 31.03.2023, fiind destinată persoanelor strămutate din Ucraina, care locuiesc în comunitățile-gazdă din 10 raioane ale țării; reprezentanților autorităților publice locale și membrilor comunităților locale.

Prin crearea birourilor descentralizate, a echipelor mobile, angajații CDA au facilitat accesul persoanelor strămutate din Ucraina la servicii de asistență juridică. Ei au organizat evenimente de coeziune socială și de integrare a beneficiarilor în comunitățile locale. Juriștii CDA au instruit lucrătorii din domeniul asistenței sociale pe tema legislației naționale și internaționale privind drepturile refugiaților, procedurile naționale de azil, protecția temporară; situația juridică a copiilor veniți din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova.

CDA a susținut realizarea unor proiecte locale importante pentru comunitatea gazdă, cum ar fi procurarea unor ascensoare adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități pentru Casa de Cultură Ștefan-Vodă și Biblioteca Raională din Căușeni; procurarea unui laptop și a unor rafturi pentru Biblioteca Raională Căușeni; donarea de bunuri și rechizite necesare centrelor de tineret, centrelor de creație, consiliilor raionale, școlilor și altor instituții din comunitățile locale.

În cadrul Proiectului au fost realizate:

– 72 de sesiuni de informare;

– 35 de evenimente de coeziune socială;

– 14 traininguri pentru asistenți sociali;

– a fost desfășurată Campania – Săptămâna educației rutiere ”Un pieton de nota 10”;

– un concurs de eseuri;

– au fost acordate 26885 consilieri individuale.

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională

Partener internațional CDA

USAID colaborează cu Guvernul Republicii Moldova (GOM) și cu poporul său pentru ca țara să avanseze pe drumul său spre autonomie. Scopul USAID este de a contribui la construirea unei Republici Europene a Moldovei competitive și democratice, care să reziste influențelor maligne, fiind în același timp alimentată de o cetățenie angajată și de parteneriate catalizatoare cu sectorul privat.

În sprijinul promovării democrației participative din Moldova, USAID se concentrează pe asistența directă acordată instituțiilor publice pentru a cataliza implicarea cetățenilor în comunitățile lor și pentru a stimula cererea pentru o guvernare responsabilă și instituții democratice mai puternice.

În consolidarea creșterii economice a țării, USAID oferă sprijin sectorial direct pentru ridicarea rolului sectorului privat și valorificarea parteneriatelor creative în sectoarele transformatoare.

Programul națiunilor unite pentru dezvoltare

Partener internațional CDA

Proiectul „Consolidarea accesului la justiție prin abilitarea refugiaților din Moldova cu cunoștințe juridice”, finanțat de Suedia prin Programul global PNUD privind fortificarea statului de drept, drepturilor omului, justiției și securității pentru pace și dezvoltare durabilă,  a fost implementat de Centrul de Drept al Avocaților (CDA) în perioada 21 martie – 25 aprilie 2023.

În cadrul proiectului, CDA a elaborat un curs de instruire și a organizat șapte sesiuni de instruire pentru 36 de polițiști, judecători și procurori din peste 20 de localități ale Republicii Moldova.

Participanții la instruiri și-au consolidat cunoștințele în domeniul protecției drepturilor refugiaților și au aflat mai multe despre răspunsul coordonat și orientat spre nevoile refugiaților, combaterea prejudecăților și despre practicile de nediscriminare.

Want to apply to this offer?

Send us your info and we'll get back to you

Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR)

Partener internațional CDA

Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) este prezentă în Republica Moldova începând cu februarie 1997, iar din 1998 cooperează cu CDA, care este unicul partener juridic al UNHCR în Republica Moldova.

Parteneriatul între CDA și UNHCR prevede cooperare vizând asistență legală pe parcursul procedurii de determinare a statutului de refugiat, procedurii de determinare a statutului de apatrid, procesului de integrare; monitorizarea în domeniul protecției, a punctelor de trecere a frontierei și a facilităților de detenție; suport oferit avocaților, judecătorilor, societății academice, factorilor de decizie politică și altor profesioniști.

Deja de peste 20 de ani Agenția ONU pentru Refugiați este și finanțatorul de bază al proiectelor realizate de CDA în domeniile azilului, migrației, apatridiei, și integrării străinilor.

În anul 2017, cu suportul financiar al Agenției ONU pentru refugiați (UNHCR), CDA a participat la elaborarea Standardelor de calitate și a Instrumentelor de monitorizare externă a calității asistenței juridice garantate de stat acordate de către avocat pe cauzele de azil, a Ghidului avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele de azil și a Curriculumului de instruire continuă a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cazurile de azil.

Mihail Gangan

Ofițer de Protecție

Mihail Gangan este ofițer de protecție pe procedura de apatridie. El consiliază juridic și acordă asistență juridică persoanelor nedocumentate, apatride și celor cu statut juridic nedeterminat.


Mihail Gangan a obținut licența în drept la Universitatea de Studii Europene din Moldova, a urmat mai multe cursuri în domeniul managementului. Și-a aplicat în practică abilitățile manageriale la compania ATD Technologies.


La CDA activează din anul 2022, exercitând o perioada atribuțiile de consilier juridic la un centru de plasament al refugiaților din municipiul Chișinău. El deține licența de avocat.


Mihail Gangan vorbește fluent limba română (maternă), cunoaște la nivel avansat limba rusă și la nivel intermediar limba engleză, deține cunoștințe de bază în limba germană.

Larisa Voloșin

Protection Officer

Larisa Volosin joined the CDA team in March 2022, working as legal advisor. She is protection officer at CDA and coordinates the work of the organization’s legal advisors in Chisinau municipality and some districts of the country.

She holds a degree in law (USM) and a master’s degree in civil law from ULIM.

She started her professional activity at the Prosecutor General’s Office. For 10 years she worked in the Ministry of Justice, among the positions she held was the head of the Section for the registration of normative acts and editorial works within the Department for the systematization of legislation and the elaboration of draft laws. Larisa Volosin has been working as an advocate since 2002.

Raisa Moroza

Protection Officer

Raisa Morozan is an advocate, protection officer at the CDA and coordinates the activity of the organization’s legal advisors, who work in several districts of the country. She is also one of the trainers of the organization.

Raisa Morozan studied at the USM, Faculty of Law, and obtained a Master’s degree in civil judicial procedures at the same education institution.

Raisa Morozan is a member of the CDA team since July 2022, previously working as a trainee lawyer and legal consultant, she was an advisor in the Cabinet of the Minister of Justice.
Raisa Morozan is a member of the Moldovan Young Lawyers Association and LEAD Moldova community – a community of young lawyers, judges, prosecutors and other legal specialists who interface with the analogous community in Romania – LFJ.

Raisa Morozan is fluent in Romanian, which is her mother tongue, has an advanced knowledge of Russian and is at A2 level in English.

Ion Bambuleac

Ofițer de Protecție

Ion Bambuleac activează la CDA din 2018, în prezent – în calitate de ofițer de protecție pe procedura de azil.

El dispune de 5 ani de experiență profesională de instruire a profesioniștilor în domeniul azilului, procedurilor de azil, are abilități practice de examinare a cazurilor de azil în Republica Moldova, în care sunt vizați beneficiari din diferite țări de origine.
Ion Bambuleac a activat în sectorul asociativ, dar și în organizații internaționale din domeniul drepturilor omului, fiind antrenat în implementarea unor proiecte de monitorizare a procesului electoral (Promo-LEX); de promovare a egalități, nediscriminării, schimburilor interculturale ale tinerilor (Charity, Intercultural Exchange Project, Pestalozzi Children’s Foundation).

El a fost consultant în domeniul drepturilor omului la OHCHR Moldova și consultant pentru sprijinirea Consiliului Național al Tineretului din Moldova în raportarea către Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale la UNICEF Moldova.

Ion Bambuleac a studiat dreptul internațional la USM, deține masteratul în drept internațional (USM), precum și în drept constituțional și administrativ (AAP).
În prezent studiază la Școala doctorală a Academiei de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.

Ion Bambuleac vorbește fluent limbile română și rusă, care sunt limbile lui materne, și cunoaște la nivel avansat (C1) engleză și ucraineana.

Natalia Vișanu

Ofițer de Comunicare

Natalia Vișanu este ofițerul de comunicare al CDA. Are peste 30 de ani de experiență de activitate în mass-media, relații cu publicul, dintre care peste 10 ani – în domeniul promovării și protecției drepturilor omului.

A activat la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, în calitate de corespondent parlamentar; a fost consultant principal și ulterior șef al Serviciului de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova; șef al Serviciului, al Direcției comunicare și promovare a drepturilor omului la Oficiul Avocatului Poporului.

Natalia Vișanu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM, Facultatea de Drept a ULIM, deține masteratul în relații internaționale și științe politice (AAP). Este membră a Consiliului de presă din Republica Moldova.
Natalia Vișanu sprijină activitățile de comunicare ale CDA, care pot cuprinde sarcini în domeniul comunicării interne, externe sau al comunicării riscurilor.

Ea vorbește fluent limba româna (maternă), are cunoștințe avansate (C2) de limbă rusă, nivelul intermediar superior de cunoaștere a limbii engleze (B2.2), cel începător al limbii franceze.

Olga Vacarciuc

Coordonator Proiecte

Olga Vacarciuc este coordonatoare de proiecte la CDA și responsabilă pentru implementarea unor proiecte în derulare la CDA, axate pe elaborarea de programe de instruire și organizarea acestora pentru profesioniștii care activează în domeniul promovării și protecției drepturilor refugiaților, solicitanților de azil, a apatrizilor, străinilor.

Este licențiată în drept, în filologie română, precum și deține masteratul în management. Este printre puținii experți din domeniul drepturilor omului din Republica Moldova care a urmat Cursul superior pentru drepturile omului, organizat de Helsinki Foundation for Human Rights din Varșovia, Polonia.

Olga Vacarciuc a activat peste 17 ani la Oficiul Avocatului Poporului din Moldova – 12 ani în calitate de consilier al avocatului parlamentar și 5 ani în funcția de secretar general al Oficiului Avocatului Poporului. Din domeniul protecției și promovării drepturilor omului a fost și funcția deținută ulterior de șefă a Departamentului plângeri la Consiliul pentru egalitate.

Este autoarea mai multor publicații, studii, programe de instruire la tema drepturilor omului, printre care „Manualul funcționarului public în domeniul drepturilor omului”, Educație civică, curriculum pentru clasele V-IX și X -XII; Ghidul pentru funcționarii publici în domeniul drepturilor omului.

Olga Vacarciuc a fost membră a mai multor grupuri de lucru la nivelul autorităților publice centrale, printre care cele pentru umanizarea politicii penale; privind consolidarea mecanismului de compensare pentru victimele tratamentului inuman și degradant; a Comitetului de coordonare responsabil pentru implementarea acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și UE privind programul de sprijin pentru reforma justiției; membră a Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției; membră a grupurilor de lucru pentru elaborarea PNADO 2009-2012 și PNADO 2018-2022.

Olga Vacarciuc vorbește fluent româna, limba ei maternă, dar și rusa. Cunoaște engleza la nivel începător (A2) și franceza la nivel intermediar (B2).

Svetlana Jioara

Director de Programe

Svetlana Jioară este directoarea de programe la CDA. Ea deține o experiență vastă de implementare a programelor internaționale de ajutor umanitar și pentru refugiați, de stabilire și menținere a relațiilor cu organizațiile internaționale, donatorii și cu autoritățile naționale, precum și de realizare a unor studii analitice și rapoarte de înaltă calitate.

Svetlana Jioară a activat peste 8 ani la Agenția ONU pentru Refugiați în Moldova, perioadă în care a contribuit la creșterea ratei de realizare a proiectelor, a facilitat accesul multor refugiați la servicii bancare și locuințe, a reprezentat UNHCR în cadrul grupurilor de lucru ale ONU privind genul, protecția socială, accesul la educație și sistemul de sănătate, a realizat multe alte activități menite să sporească eficiența proiectelor realizate de UNHCR Moldova.

Svetlana Jioară și-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova și deține două masterate – în dreptul public și în științe politice și guvernare.
Ea vorbește fluent limbile română și rusă și are cunoștințe avansate (C2) de limbă engleză.

Oleg Palii

Executive Director

Oleg Palii has been working in CDA since 1998. Since 2017 he has been the Executive Director of the Association. He has more than 25 years of experience working in the field of asylum and as a national and international trainer on refugee and stateless rights issues. He is among the authors of several studies and publications on refugee and stateless rights.

Oleg Palii is a member of the Union of Advocates of the Republic of Moldova and in 2012-2014 he was a member of the Commission for Citizenship and Political Asylum of the President of the Republic of Moldova. From 2013 to 2018 he created and coordinated the „Legal Clinic on Asylum and Statelessness”.

Oleg Palii has submitted several proposals for the improvement of legislation in the field of asylum, statelessness and citizenship, and, through subjects with the right to refer to the Constitutional Court, proposals for challenging certain provisions of the Law on Asylum and the Law on Citizenship.
Sari la conținut