Despre Noi

CINE SUNTEM

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o asociație obștească, non-politică, fără scop lucrativ, înregistrată la 24 februarie 1997 la Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Misiunea organizației este: Respectarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale solicitanților de azil, refugiaților, persoanelor cu protecție umanitară, străinilor, apatrizilor, persoanelor care riscă să devină apatrizi, străini aflați în dificultate (inclusiv străinii deținuți în custodie publică).

CE FACEM

Misiunea Noastră

Asistență Juridică

Oferirea asistenței juridice gratuite tuturor refugiaților, solicitanților de azil, persoanelor cu protecție umanitară, apatrizilor și persoanelor cu risc de a deveni apatrizi, străini aflați în dificultate.

Instruiri

Instruiri pentru avocați, judecători, personalul guvernamental în contextul migrației, refugiaților și apatridiei, respectării drepturilor omului.

Advocacy

Activități de advocacy privind accesul refugiaților, solicitanților de azil, persoanelor cu protecție umanitară, apatrizilor și persoanelor cu risc de a deveni apatrizi la sistemul de protecție socială, de sănătate și educațional.

Monitorizare

Monitorizarea politicilor, legislației și activităților instituțiilor statului în domeniul migrației, azilului, apatridiei și naturalizării.

Structura CDA

Organele de conducere ale asociației CDA

Organele de conducere ale asociației CDA sunt:

– Adunarea generală a membrilor fondatori;
- Consiliu de Administrație;
– Președinte;
– Comisia de cenzori.

Adunarea generală a membrilor fondatori este convocată nu mai puțin de o dată pe an. Adunarea Generală adoptă și modifică Statutul, coordonează și elaborează strategia de dezvoltare a perspectivei. Hotărârile Adunării Generale sunt valabile dacă participă cel puțin 50% plus 1 dintre membrii fondatori. Deciziile se iau cu majoritate de voturi. Adunarea generală extraordinară poate fi convocată la inițiativa președintelui sau a 25% din membrii fondatori.
The general assembly adopts decisions related to the strategy and tactics of the association’s development.

Consiliul Director este un organ colegial care se alege, la Adunarea Generală, dintre membrii fondatori ai Consiliului Director, o dată la trei ani, se află în subordinea Adunării Generale. Este format din 3 membri cu drepturi egale. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către membrii Consiliului.

Consiliul Director al Consiliului Director emite hotărâri care nu intră în competența Adunării Generale. Hotărăște cu privire la achiziția, distribuirea și înstrăinarea proprietății CDA, dacă prețul acesteia depășește 50% din patrimoniul CDA.

Președintele CDA este ales în Adunarea Generală dintre membrii fondatori ai asociației pentru o perioadă de 3 ani.
Președintele CDA reprezintă asociația în relațiile cu structurile relevante interne și internaționale, conduce activitatea zilnică a asociației. Membrii comisiei de audit sunt aleși în Adunarea Generală, pentru un mandat de 3 ani. Consiliul de cenzori este condus de un președinte ales de și dintre membrii comitetului. Comisia de Cenzori efectuează controale asupra activității financiar-economice a Consiliului de Administrație la solicitarea Adunării Generale, a Consiliului de Administrație, a Președintelui Consiliului de Administrație și din proprie inițiativă nu mai puțin de o dată pe an. La solicitarea Comitetului de Audit pentru efectuarea controalelor, i se prezintă toate documentele necesare, documentele bancare și alte documente, precum și explicațiile personale ale funcționarilor. Consiliul de cenzori informează administrația și Adunarea Generală a asociației despre rezultatele controalelor.

Parteneri

Partenerii Noștri

Echipa Noastră

Team-Member-Male
Alexei Barbaneagra President
Email: alexei.barbaneagra@cda.md
+373 69167014
(including Viber, WhatsApp)
Team-Member-Male
Oleg Palii Executive director/Lawyer
Email: oleg.palii@cda.md
Tel: +373 69137160
(including Viber, WhatsApp)
Team-Member-Female
Svetlana Jioara Program Director
Email: svetlana.jioara@cda.md
Team-Member-Female
Diana Panov Border monitor/lawyer
Email: diana.panov@cda.md
Tel: +373 60574848
(including Viber, WhatsApp)
Team-Member-Male
Ion Bambuleac Legal Counsellor/asylum
Email: ion.bambuleac@cda.md
Tel: +373 68828180
(including Viber, WhatsApp)
team_placeholder
Law Center Legal Counsellor/statelessness
Email: law-center@cda.md
Tel: +373 69199999