CDA welcomes the Parliament vote in the first reading of the amendments which will exclude the risk of statelessness among children born in the Republic of Moldova

CDA welcomes the Parliament vote in the first reading of the amendments which will exclude the risk of statelessness among children born in the Republic of Moldova

Centrul de Drept al Avocaților salută votarea în prima lectură a modificărilor la Legea cetățeniei Republicii Moldova, care vin sa excludă riscul apatridiei în rândul copiilor născuți pe teritoriul țării noastre.

CDA din 2018 atenționează factorii decidenți despre necesitatea amendării cadrului legal național privind situația copiilor născuți pe teritoriul Republicii Moldova din părinți cetățeni străini.

Centrul de Drept al Avocaților apreciază faptul că demersurile asociației au fost luate în calcul și că, prin operarea modificărilor menționate, cadrul legal național va fi armonizat cu prevederile Convenției ONU privind statutul apatrizilor, Convenției ONU privind reducerea cazurilor de apatridie și Convenției cu privire la drepturile copilului.

În Republica Moldova, în luna iunie curent, erau 1898 de persoane apatride, cu statut recunoscut.

The promotion and protection of the rights of stateless persons is one of the core areas of activity of CDA.  Law Centre of Advocates is an associate member of the European Network on Statelessness.

CDA colaborează cu această organizație internațională pentru cercetarea și compilarea informațiilor comparative privind apatridia în Moldova și contribuie la elaborarea Index-ului apatridiei în Moldova.