International Organization of the Francophonie Partnership

CDA starts implementing a new training project on the protection rights, and legal support of migrants, refugees, and stateless persons

The project is funded by the Organization International of the Francophonie (OIF), will be carried out by the end of March 2023 and will train representatives of four categories of asylum professionals.

Cel puțin 190 de avocați și reprezentanți ai autorităților tutelare/servicii sociale de protecție a copilului; ai ONG-urilor non-juridice; reprezentanți ai Biroului Migrație și Azil vor beneficia, în total, de 12 sesiuni de instruire privind drepturile, protecția și sprijinul juridic al migranților, refugiaților și apatrizilor.

Scopul proiectului este fortificarea capacităților profesioniștilor din domeniul drepturilor omului și dreptului de azil pentru sporirea asistenței juridice, protecției și sprijinului acordat străinilor, solicitanților de azil, refugiaților și apatrizilor în Republica Moldova.

OIF is an organization, created in 1970, bringing together 88 states or governments. Its mission is to promote the French language and cultural and linguistic diversity, to promote peace, democracy and human rights, support education and research and develop cooperation.