CDA începe implementarea unui nou proiect de formare privind drepturile, protecția și sprijinul juridic al migranților, refugiaților și apatrizilor

CDA începe implementarea unui nou proiect de formare privind drepturile, protecția și sprijinul juridic al migranților, refugiaților și apatrizilor

Proiectul este finanțat de Organizația Internațională a Francofoniei, va fi realizat pînă la sfârșitul lunii martie anul 2023 și va fi destinat instruirii reprezentanților a patru categorii de profesioniști cu atribuții în domeniul azilului.

Cel puțin 190 de avocați și reprezentanți ai autorităților tutelare/servicii sociale de protecție a copilului; ai ONG-urilor non-juridice; reprezentanți ai Biroului Migrație și Azil vor beneficia, în total, de 12 sesiuni de instruire privind drepturile, protecția și sprijinul juridic al migranților, refugiaților și apatrizilor.

Proiectul mai prevede că CDA va elabora resursele de formare în domeniul drepturilor omului și dreptului azilului: curriculumul, programele de instruire, suporturile de curs și le va pilota în cadrul sesiunilor de instruire destinate fiecărui grup de profesioniști.

Scopul proiectului este fortificarea capacităților profesioniștilor din domeniul drepturilor omului și dreptului de azil pentru sporirea asistenței juridice, protecției și sprijinului acordat străinilor, solicitanților de azil, refugiaților și apatrizilor în Republica Moldova.