„Integrarea refugiaților la nivel local. Schimb de bune practici” a fost tema Forumului primarilor, organizat de către CDA, în parteneriat cu Asociația CALM și cu susținerea UNHCR Moldova

„Integrarea refugiaților la nivel local. Schimb de bune practici” a fost tema Forumului primarilor, organizat de către CDA, în parteneriat cu Asociația CALM și cu susținerea UNHCR Moldova

Evenimentul a avut loc pe 2 noiembrie curent, la Chișinău, și a întrunit primari din localitățile care găzduiesc refugiați, reprezentanți ai unor autorităților publice, cum ar fi MAI, BMA, Oficiu Avocatului Poporului.

Scopul forumului a fost generalizarea practicilor de lucru cu refugiații, evidențierea experiențelor pozitive în incluziunea lor socio-economică, atragerea de fonduri în acest scop, fapt care ar contribui și la dezvoltarea locală.

Participanți la eveniment au fist salutați în sesiunea de deschiere de către directorul executiv al CDA, Oleg Palii, președinta CALM, Tatiana Badan, coordonatorul superior pentru operațiuni la Agenția ONU pentru Refugiați în Republica Moldova, Bertrand Blanc, și secretarul de stat al MAI, Jana Costachi.

La forum s-a vorbit despre experiența primarilor din Republica Moldova de gestionare a crizei refugiaților la nivel local și problemele pe care le-au avut de înfruntat.

Primarul din or. Căușeni, Anatol Donțu s-a referit la problema lipsei de cadre si soluțiile identificate la repartizarea ajutoarelor umanitare.

Comunicarea primarului din satul Volintiri, Ștefan Vodă, Igor Hincu, a fost despre soluțiile identificate pentru găzduirea refugiaților din comunitățile locale, inclusiv în condițiile crizei energetice actuale. Tot despre cazarea refugiaților, dar și despre acordarea de asistență persoanelor refugiate cu dizabilități și cu mulți copii, celor de etnie romă a vorbit primarul satului Gura Bîcului, Lilia Brehova.

Primarul orașului Cupcin, Ludmila Magu, a împărtășit asistenței experiența privind implicarea membrilor comunității locale în întâmpinarea, transportarea și cazarea refugiaților, asigurarea acestora cu produce alimentare, de igienă și îmbrăcăminte.

Totodată, conlucrarea APL și ONG-urile locale în gestionarea crizei refugiaților a fost oglindită în prezentarea viceprimarului orașului Edineț, Rodelia Vasilcov. Pe de altă parte, consilierul juridic CDA, Diana Covalenco-Noroșian, a comunicat despre experiența de colaborarea între CDA și APL din Căușeni și Ștefan Vodă. Comunicările din cadrul celei de-a doua sesiuni a Forumului primarilor s-au referit în temei la incluziunea socio-economică a refugiaților, provocările și oportunitățile care apar în acest proces. Despre practica APL Cahul de soluționare a problemelor privind integrarea refugiaților la nivel local a vorbit viceprimarul municipiului Cahul, Stela Badin. Integrarea în comunitatea locală a persoanelor vârstnice și cu dizabilități a fost subiectul la care s-a referit primarul din s. Greblești, Strășeni, Aliona Chircu.

Despre accesul refugiaților la studii generale, încadrarea în grădinițe a vorbit primarul or. Anenii Noi, Alexandru Mațarin, iar primarul satului Hârbovăț, Rodica Croitor a informat asistența despre organizarea odihnei de vară a copiilor ucraineni cu cei din localitate, atragerea de fonduri pentru organizarea consilierea psihologică pentru femeile refugiate din Ucraina.

Profesoarea de limba ucraineană la Liceul Teoretic „V. Suhomlinschi” din Edineț, Ana Crîjanovschi a relatat participanților despre organizarea cursurilor de limbă română pentru refugiați, ceea ce creează șanse sporite pentru integrarea socială a acestora. 

La forum au fost prezentate și exemple de experiențe pozitive la nivel european de incluziune socială a refugiaților, informație sintetizată de către avocată, ofițer de protecție și monitorizare CDA, Tatiana Chebac.

??????
??????
???????
??????
??????
??????
??????
???????