CDA continuă să pledeze pentru acordarea protecției temporare persoanelor refugiate din Ucraina

Consiliul Consultativ de prevenire a încălcării drepturilor persoanelor refugiate din Ucraina, creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului, al cărui membru este și Centrul de Drept al Avocaților, reiterează necesitatea acordării protecției temporare pe teritoriul Republicii Moldova persoanelor refugiate din Ucraina.

Aceste și alte recomandări sunt avansate în cel de-al doilea Raport al OAP (https://cda.md/thematic-reports/) privind monitorizarea respectării drepturilor persoanelor refugiate din Ucraina în contextul stării de urgență pentru perioada Mai – Iulie 2022.

În cel de-al doilea Raport au fost monitorizate acțiunile autorităților naționale implicate în gestionarea fluxului de străini, urmare a recomandărilor Avocatului Poporului făcute anterior, precum și respectarea drepturilor persoanelor refugiate din Ucraina, conform standardelor internaționale și naționale.

Constatările de bază ale Raportului sunt că acțiunile întreprinse de către autoritățile naționale rămân a fi în mare parte unele sporadice, intervențiile - post factum, lipsite de o abordare strategică și o gestiune unitară și coerentă, care să reflecte o comunicare strânsă între autorități de diferite nivele.

Avocatul Poporului și membrii Consiliului recomandă urgentarea elaborării Planului național de gestiune a fluxului de refugiați din Ucraina, pe termen mediu și lung și a planurilor de activitate pe domeniile distincte; precum și elaborarea reglementării la nivel național a standardelor minime, procedurilor de cazare a beneficiarilor de protecție temporară pe teritoriul Republicii Moldova.

În Raport se mai atrage atenția asupra problemelor care țin de asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal, în special a celor cu caracter medical, în perioada plasamentului temporar și la expirarea termenului de cazare. Printre propunerile avansate sunt și cele privind urgentarea elaborării unei modalități unice de transportare a persoanelor refugiate, repartizarea unitară a acestora în centrele de plasament temporar, cu respectarea principiilor nediscriminării și segregării.