Activitatea CDA în perioada 24 februarie- 24 august 2022

Centrul de Drept al Avocaţilor, care deține expertiză și experiență în domeniul azilului, s-a implicat total în monitorizarea respectării drepturilor străinilor și acordarea de asistență juridică și informațională acestora, începând cu 24 februarie curent.

Susținută de către partenerii asociației - UNHCR-Moldova, Fundația Soros Moldova, Farmacéuticos Mundi (FARMAMUNDI), Oxfam, echipa CDA activează la punctele de trecere a frontierei, la centrele de cazare, oferind consilieri juridice și informații utile persoanelor refugiate, solicitanților de azil, copiilor neînsoțiți, străinilor în ansamblu.

Astfel, în perioada 24 februarie-24 august 2022, angajații CDA au efectuat peste 700 de vizite de monitorizare la punctele de trecere a frontierei, în cadrul cărora peste 20.000 de străini au beneficiat de asistență juridică. Mai intens avocații CDA au monitorizat punctele de trecere a frontierei din raioanele de sud ale țării, cum sunt Palanca, Giurgiulești-Reni, Cahul și Giurgiulești-Galați, unde au fost acordate și cele mai multe consilieri juridice persoanelor refugiate.

O amplă activitate echipa CDA o desfășoară la centrele de cazare a refugiaților, dar și în localitățile în care sunt găzduiți mai mulți ucraineni. În șase luni de la începutul războiului în Ucraina, avocații CDA au oferit peste 60.000 de consilieri juridice.

Cele mai abordate subiecte vizează asistența financiară, relocarea în state UE, proceduri de trecere a frontierei, dreptul refugiaților și condițiile de ședere în țara noastră, dreptul la azil, documentarea, accesul la asistența medicală, încadrarea copiilor în școli și grădinițe, angajarea la serviciu.

CDA colaborează constant cu Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne (BMA), Poliția de Frontieră, alte structuri de stat în gestionarea crizei refugiaților.