Parteneriat cu Oficiului Avocatului Poporului

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) cooperează de mulți ani cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în probleme vizând respectarea drepturilor solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională, persoanelor nedocumentate, solicitanților statutului de apatrid, apatrizilor, străinilor. În septembrie 2021 CDA și OAP au semnat un acord de colaborare.

În cooperare cu OAP au fost elaborate Studiul tematic „Respectarea drepturilor cetățenilor străini aflați în custodia statului”; Raportul tematic ”Trei ani de monitorizare comună la frontieră. Oficiul Avocatului Poporului – Centrul de Drept al Avocaților”.

CDA este membru al Consiliului Consultativ de prevenire a încălcării drepturilor persoanelor migrante/refugiate din Ucraina, instituit la 11 martie 2022 pe lângă Oficiul Avocatului Poporului. În această calitate și-a adus aportul la elaborarea de către Avocatului Poporului a primului Raport privind monitorizarea respectării drepturilor persoanelor străine din Ucraina în contextul stării de urgență pentru perioada 25 februarie – 30 aprilie 2022.

Reprezentanți ai OAP sunt implicați în proiectele realizate de CDA privind monitorizarea respectării drepturilor străinilor în centrele de cazare a persoanelor refugiate din Ucraina.