Parteneriat cu Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat

În 2013, CDA a semnat un Memorandum de înțelegere cu BMA și CNAJGS, prin care părțile au convenit asupra organizării asistenței juridice cetățenilor străini și apatrizilor în privința cărora a fost dispusă luarea în custodia publică și plasarea în Centrul de Plasament Temporar al Străinilor (CPTS) al BMA.

În corespundere cu angajamentele asumate prin acest Memorandum, CDA oferă consultație juridică inițială tuturor persoanelor plasate în CPTS cu privire la drepturile și obligațiile acestora, iar în caz de necesitate – asistența juridică primară necesară sau juridică calificată. CDA informează CNAJGS despre persoanele plasate în CPTS care au solicitat asistență juridică. Corespunzător CNAJGS preia de la CDA solicitările persoanelor plasate în CPTS în cazul în care va fi necesară acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat.