Parteneriat cu Institutul Național al Justiției

Creat în 2007, Institutul Național al Justiției (INJ) realizează formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător şi de procuror, formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcție, a grefierilor, a asistenților judiciari, a șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, a consultanților procurorului, a consilierilor de probațiune, a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, precum şi formarea inițială și continuă a altor persoane care activează în sectorul justiției, în cazurile prevăzute de legislație.

Fiind unica organizație în Republica Moldova care deține expertiză și experiență în domeniul azilului, CDA cooperează cu INJ în organizarea de instruiri pentru grupuri-țintă de profesioniști în domeniul drepturilor omului, drepturilor refugiaților, azil, apatridie, integrarea străinilor, cum sunt avocații, judecătorii, procurorii, angajații instituțiilor publice și funcționarii publici.

În anul 2021, CDA în colaborare cu INJ, BMA, CNAJGS a organizat 17 activități de instruire cu participarea a 275 de persoane, printre care angajați ai Poliției de Frontieră, și ai BMA, judecători, avocați, asistenți sociali.