Inspectoratul General pentru Migrație (IGM)

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) este unul dintre partenerii de bază ai CDA din țară. CDA cooperează cu IGM în baza a trei acorduri de colaborare: Memorandumul de înțelegere între CDA, IGPFUNCHR și BMA și Memorandum de înțelegere între IGM și CDA din 6 martie 2023.

Cooperarea cu BMA a devenit mai intensă din 24 februarie 2022. Juriștii CDA monitorizează respectarea drepturilor omului la punctele de trecere a frontierei, ajută angajații de la Poliția de Frontieră și de la Biroul Migrație și Azil să identifice solicitanții de azil care depun cerere în punctele de trecere, să recepționeze cererile de azil, acordă asistență juridică, consiliază solicitanții de azil la frontieră.

Memorandumul de înțelegere care a fost semnat pe 6 martie 2023 reflectă angajamentul comun al CDA și IGM pentru implementarea mecanismului protecției temporare în Republica Moldova și realizarea cu succes a activităților de integrare a străinilor.

Documentul are ca scop stabilirea unui mecanism de suport prin atragerea personalului adițional în cadrul centrelor de integrare pentru străini la nivel regional și oficiile de evidență străini ale IGM.

Totodată, părțile vor asigura procesul de informare, consiliere și facilitare a accesului la măsurile de protecție prin prisma respectării drepturilor străinilor, în special beneficiarilor de protecție temporară. Acțiunile comune vor mai avea ca obiective asigurarea realizării statutului juridic și promovarea unei societăți incluzive.