Activitatea CDA la punctele de trecere a frontierei de stat, în perioada 24 februarie – 30 iunie curent

585 de vizite efectuate la punctele de trecere a frontierei, 9521 de consilieri juridice unice - pentru solicitanții de azil și 156 - pentru copiii neînsoțiți: sunt date care reflectă activitatea membrilor echipei Centrului de Drept al Avocaților în ultimele patru luni ale anului curent la punctele de trecere a frontierei.

Cele mai multe vizite consilierii juridici ai CDA le-au efectuat la punctele de trecere a frontierei din raioanele de sud ale țării, cum sunt Palanca (127), Giurgiulești-Reni (51), Giurgiulești-Galați (50) și Cahul (50). La aceleași puncte de trecere a frontierei au fost acordate și cele mai multe consilieri juridice solicitanților de azil: la Palanca – 8310, la Giurgiulești-Galați – 213, la Cahul – 189 și la Giurgiulești-Reni – 105, cu excepția punctului de trecere Otaci (409 de consilieri juridice) de la nordul Republicii Moldova.

Centrul de Drept al Avocaților, fiind unicul ONG juridic în Republica Moldova care deține expertiză și experiență în domeniul azilului, s-a implicat plenar în monitorizarea respectării drepturilor străinilor la punctele de trecere a frontierei, în particular, începând cu 24 februarie curent.

Având suportul financiar al partenerilor asociației - Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), Fundației Soros Moldova, Farmaceuticos Mundi, OXFAM International, angajații CDA activează constant în punctele de trecere ale frontierei, la centrele de cazare, oferind consilieri juridice și informații utile persoanelor refugiate, solicitanților de azil, copiilor neînsoțiți, străinilor în ansamblu.

Pe lângă asistența juridică oferită, reprezentanții CDA mai sunt implicați în alte diverse activități, cum ar fi cele de identificare a vulnerabilităților persoanelor refugiate, facilitarea obținerii ajutoarelor financiare și materiale, a integrării străinilor în comunitățile locale, protecția copiilor, organizarea de instruiri pentru angajații BMA și ai Poliției de Frontieră privind drepturile refugiaților și procedurile de azil.