Primul eveniment din cadrul proiectului Oxfam - CDA s-a desfășurat la Centrul pentru refugiați „Grația” din Căușeni

În cadrul unei sesiunii de informare, consilierii juridici ai Centului de Drept al Avocaților au răspuns la întrebările refugiaților. Mai multe precizări au fost solicitate despre opțiunile privind șederea în Moldova sau continuarea călătoriei în alte țări, informații despre statutul lor juridic, condițiile de intrare în România și alte state UE, actele necesare, proceduri pentru a solicita azil în Republica Moldova.

Discuția cu beneficiarii a demonstrat o dată în plus că mai frecvent refugiații au nevoie de sprijinul CDA pentru acces la informații juridice, consiliere juridică individuală și reprezentare juridică, servicii care vor fi acordate în cadrul proiectului finanțat de Oxfam. Acesta mai prevede acțiuni de susținerea a integrării refugiaților. Cu suportul comunităților locale, CDA va organiza activități de diseminare a informațiilor despre drepturile și obligațiile refugiaților, va participa și va sprijini evenimente locale, va sprijini proiecte locale importante pentru comunitatea gazdă.

La Centrul pentru refugiați „Grația”, angajații CDA, Natalia Screlea, Vica Tepordei, Ludmila Cara-Palii, Diana Covalenco Norosian, Vasile Norosian, Dina Juc, au organizat activități informative și pentru copii, care au pictat, dansat, s-au împrietenit cu semenii lor din Moldova.

Proiectul Oxfam implementat de Centrul de Drept al Avocaților prevede crearea de către CDA a unor birouri de asistență juridică în zece localități din țară, printre care și Căușeni.