Report on monitoring the observance of the rights of foreigners from Ukraine, prepared with the contribution of the LCA

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) a contribuit la elaborarea de către Avocatului Poporului a primului  Raport privind monitorizarea respectării drepturilor persoanelor străine din Ucraina în contextul stării de urgență pentru perioada 25 februarie – 30 aprilie 2022.

Raportul a fost elaborat având la bază datele vizitelor de monitorizare la 10 puncte de trecere a frontierei de stat pe segmentul UA-RM/RM-RO și la 36 centre de plasament temporar pentru refugiați din municipiul Chișinău și din 13 raioane ale țării. La fel au fost luate în calcul opinia a peste 500 de persoane, printre care refugiații și actorii publici, gestionari ai centrelor de plasament.

În Raport se constată că autoritățile naționale au avut o abordare fragmentată a procesului de gestionare a situației de criză, fără o strategie de gestionare pe termen scurt, mediu sau lung. Potrivit documentului, rolul primordial, în acest proces, ar fi trebuit să îl aibă autoritățile responsabile de gestionarea frontierei de stat, în contextul asigurării unui management pozitiv al acesteia. Totodată, multiplele derogări de la normele legale generale, dar și intervențiile de moment, denotă lipsa unui cadru legal special care ar determina un concept unic de abordare a situației persoanelor strămutate urmare unui conflict armat, precum și mecanismele de implementare ale acestuia.

The report makes several recommendations to the Government and the Commission for Exceptional Situations.LCA contributed to the drafting of this document as a member of the Advisory Council for the Prevention of Violations of the Rights of Migrants / Refugees from Ukraine, established on March 11, 2022, under the Office of the People’s Advocate. The involvement of the Law Center of Advocates in the preparation of the Report also comes in the context of the commitments assumed by LCA by signing in September last year the collaboration agreement with the Office of the People’s Advocate.