Cerere de Ofertă de Preț. Servicii de tipărireeditare pliante

Către: Companiilor de interes

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău

, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md  

Data publicării: 02.05.2018

 

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” invită agenții economici să transmită de oferta de preț pentru Servicii de tipărire\editare pliante

Cererea de ofertă

În urma concursului, Centrul de Drept al Avocaților intenționează să încheie un contract cu un agent economic care va elabora/confecționa pliante informative. Serviciile urmează să fie executate în 2 loturi:

LOTUL 1: Proiectul finanțat de UNHCR “Asistența juridică acordată refugiaților și solicitanților de azil în Moldova”

LOTUL 2: Proiectul finanțat de UNHCR “Asistența juridică acordată persoanelor apatride din Moldova”

Solicitările tehnice pentru oferta de preț editare\tipărire (producere) pliante:

LOTUL 1:

Pliant “Accesul la procedura de azil in Republica Moldova”

Produsul ți detalii tehnice

Preț per unitate MDL

Preț 2500 exemplare MDL

Pliant A3 (format deschis). Mod de pliere: pliat în 3

 

 

Tipar color fața/verso. Imprimare de calitate (2400×2400 dpi).

 

 

Machetare: Text\desen (plasare text în 6 limbi: Româna/Rusă/Engleza/Araba/Turca/Dari)

Redactare text și adaptare design (Corel  Draw; editare foto: Adobe Photoshop; copyright imagini folosite)

 

 

Hârtie de calitate lucioasa 150g/mp, hârtie dublu cretat lucios

 

 

Preț Total (TVA cota 0):

MDL

MDL

 

 

 

Termen estimativ de adaptare\executare design

3 zile

 

 

Termen estimative de producere si livrare (or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8)

 

5 zile, de la data aprobării

 

 

 LOT 2.

LOTUL 2:

Pliant “Accesul la procedura de determinare a statutului de apatrid în Republica Moldova”

Produsul și detalii tehnice

Preț per unitate MDL

Preț 1000 exemplare MDL

Pliant dimensiune la desfacere: 15 cmx42 cm. Mod de pliere: Altar (anexat la cerere)

 

 

Tipar color fata/verso. Imprimare de calitate (2400×2400 dpi).

 

 

Machetare: Text\desen Text plasare în 2 limbi: Româna și Rusa

Redactare text si adaptare design (Corel  Draw; editare foto: Adobe Photoshop; copyright imagini folosite)

 

 

Hârtie de calitate lucioasa150g/mp, hârtie dublu certat lucios

 

 

Preț Total (TVA cota 0):

MDL

MDL

Termen estimativ de adaptare\executare design

3 zile

 

Termen estimative de producere si livrare (or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8)

5 zile, de la data aprobării

 

Oferta de preț trebuie să includă toate cerințele indicate în tabel:

  • Costuri de redactare text și adaptare design
  • Producere
  • Termen estimativ de adaptare design – 3 zile lucrătoare.
  • Termen producere și livrare – 5 zile lucrătoare.

 Cerințe de evaluare

  • Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai avantajos preț total calculat.
  • Oferta financiară (în lei) cu specificarea modalității și prețului de livrare. Menționam că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8.
  • Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail).

Cerințe speciale:

  • Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010
  • Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunurilor.

Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 09.05.2018 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: natalia.postaru@cda.md (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Natalia Poștaru, coordonator de proiect – telefon: 022- 240-898 sau mob. 068550019).

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.