Cerere de Ofertă de Preț. Servicii de catering

 

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data publicării: 20.03.2018

 

 Stimați furnizori!

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) este în căutarea unui prestator de servici de alimentaţie publică (catering) pentru evenimentele pe care le va organiza în perioada aprilie-mai 2018:

Evenimentul 1: pentru data de 20 aprilie 2018, estimativ 25 persoane, serviciul livrat or. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, sediul A.O. Centrul de Drept al Avocaților.

Evenimentul 2: pentru data de 11 mai 2018, estimativ 40 persoane, serviciul livrat or. Chișinău, str. Petricani 19, sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Evenimentul 3: pentru data de 18 mai 2018, estimativ pentru 27 persoane, serviciul livrat or. Chișinău, str. Petricani, sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Serviciile solicitate:

LOTUL 1: Evenimentul 1 – Seminar pentru avocați

DATA: 20 aprilie 2018 – 1 zi.

LOCAȚIA: or. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, sediul A.O. Centrul de Drept al Avocaților.

Numărul participanților: estimativ 25 persoane (numărul de participant poate varia și va fi confirmat cu 2-3 zile înainte de eveniment)

Descrierea serviciilor:

Număr unități

Descrierea meniului/per persoana

Preț per persoana.

TVA cota 0

Pauze de cafea

2

 

 

Prânz

1

 

 

Sticle cu apă în sală de conferință pe tot parcursul evenimentului 0,5 l

35

0,5 l

 

Deservire/Transport

 

 

         

 

LOTUL 2: Evenimentul  –

Seminar pentru colaboratorii Poliției de Frontieră

DATA: 11 mai 2018  – 1 zi.

LOCAȚIA: str. Petricani 19, sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Numărul participanților: estimativ 40 persoane (numărul de participant poate varia și va fi confirmat cu 2-3 zile înainte de eveniment)

Descrierea serviciilor:

Număr unități

Descrierea meniului/per persoana

Preț în lei MDA

per persoana.

TVA cota 0.

Prânz

1

 

 

Sticle cu apă în sală de conferință pe tot parcursul evenimentului 0,5 l

50

0,5 l

 

Deservire/Transport

 

 

         

 

LOTUL 3: Evenimentul  –

Seminar pentru colaboratorii Poliției de Frontieră

DATA: 18 mai 2018  – 1 zi.

LOCAȚIA: str. Petricani 19, sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Numărul participanților: estimativ 27 persoane (numărul de participant poate varia și va fi confirmat cu 2-3 zile înainte de eveniment)

Descrierea serviciilor:

Număr unități

Descrierea meniului/per persoana

Preț în lei per persoana.

TVA cota 0

Pauze de cafea

2

 

 

Prânz

1

 

 

Sticle cu apă în sală de conferință pe tot parcursul evenimentului 0,5 l

35

0,5 l

 

Deservire/Transport

 

 

         

 

Adăugător solicităm în prealabil meniul varietăților de prânz şi pauze de cafea de care dispuneți.

Vă rugam să depuneți/transmiteți oferta pentru serviciile de mai sus însoțită de costurile detaliate per persoană (suma inclusă TVA la cota 0). 

  1. Cerințe de evaluare:
  1. Garanţii respectare raportului preţ şi calitate
  2. Ofertele vor fi prezentate în lei. Plata prin virament în contul furnizorului în valută națională.
  3. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail);
  4. Experiență de cel puțin 1 ani, în realizarea serviciilor solicitate.
  1. Cerințe speciale:

–           Nu se acceptă prestarea serviciilor prin intermediari

–           Plățile vor fi efectuate prin virament după prestarea serviciilor solicitate.

  • Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii Guvernului nr.246 din 08.04.2010.

 III.        Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Oferta de preț urmează a fi prezentate până la data de 03.04.2018 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Natalia Poștaru, telefon 022 240-898 sau mob. 068550019.

 Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț și diversitatea meniului.