Prezentare generală

Centrul de Drept al Avocaţilor este o asociaţie obştească, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 24.02.1997.

CDA participă la diverse concursuri de proiecte şi programe, în baza cărora activează timp de 14 ani. Este fondator al revistei de specialitate Avocatul poporului.

Prestează servicii de asistenţă juridică pentru refugiaţi şi solicitanţii de azil şi servicii de editare a literaturii juridice.