Acordarea asistenţei juridice persoanelor apatride

Acordarea asistenţei juridice persoanelor apatride din Moldova

Astăzi în lume există milioane de oameni care nu au nicio naţionalitate. Aceste persoane sunt apatride şi faptul dat se datorează mai multor cauze precum: legislaţia contradictorie, lipsa înregistrării naşterilor, lipsirea de naţionalitate, renunţarea, practicile administrative, legislaţia privind căsătoriile, discriminarea etc.

Acest aspect a determinat comunitatea internaţională de a preveni şi reduce fenomenul apatridiei prin conştientizarea situaţiei şi soluţionarea ei prin acţiuni concrete atît la nivel internaţional, cît şi cel naţional.

 

Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţiilor” în scopul realizării prevederilor grantului acordat de UNHCR în Moldova întru acordarea asistenţei juridice persoanelor apatride din Moldova lansează o campanie de informare care constă în acordarea asistenţei juridice apatrizilor, evaluarea situaţiei apatrizilor şi elaborarea unei politici pentru a facilita documentarea apatrizilor, care doresc obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.

Teritorial, compania de informare acoperă 7 regiuni ale ţării: Vulcăneşti, Soroca, Edineţ, Anenii Noi, Comrat, Rezina, Criuleni.

În regiunile menţionate sunt plasate panouri de informare, pe faţeta cărora este indicat numărul liniei fierbinte 0 605 74 848 pentru consultaţie juridică gratuită.