Gheorghe Ulianovschi. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (Chişinău, 1999)

Gheorghe Ulianovschi. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (Chişinău, 1999).

Corelaţia dintre calitatea legilor, respectarea strictă a normelor de drept de către organele competente în procesul anchetării şi judecării cauzelor, precum şi îndeplinirea de către fiecare cetăţean a îndatoririlor civice constituie subiectul volumului Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei.