Drepturile omului în Republica Moldova (Chişinău, 1999)

Drepturile omului în Republica Moldova (Chişinău, 1999).

Ediţie consacrată celei de-a 50-a aniversări a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Conţine articole la temă semnate de conducători de stat, de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale traduse în limba engleză.