Calvarul deportărilor (Chişinău, 2000)

Calvarul deportărilor (Chişinău, 2000).

Volumul cuprinde mărturii zguduitoare ale unor supravieţuitori ai fenomenului deportărilor din anii 1940,1941,1946, 1949 în ţinutul Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei. Este o carte a cruntului adevăr despre deportările băştinaşilor în Siberia şi Extremul Nord. Actele de arhivă confirmă că operaţia de deportare a fost decisă şi dirijată de organele de partid şi sovietice de la Moscova, dar a fost înfăptuită şi cu ajutorul autorităţilor puterii locale, în baza Hotărârii strict secrete (nr. 390-138) din 29 ianuarie 1949 a Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. care enumera categoriile de cetăţeni ce urmau să fie deportaţi; Notei informative semnate, la 17 februarie 1949, de către general-colonelul I.Mordoveţ, ministrul Securităţii de Stat al R.S.S.M., notă prin care se pun la evidenţă 40854 de “chiaburi” şi alte “elemente duşmănoase”; Hotărârii Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. nr. 1290-467 din 6 aprilie 1949 “Cu privire la deportarea din R. S. S. Moldovenească a familiilor de chiaburi, a foştilor moşieri, negustori şi complici ai ocupanţilor fascişti”.

Hotărârea prevedea deportarea a 11.280 de familii, în total 40.850 de persoane, fiind incluşi aici şi copiii, şi bătrânii, şi a fost adoptată la “propunerea” organelor de partid şi sovietice din R.S.S. Moldovenească; Hotărârii nr. 509 a Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti din 28 iunie 1949 “Cu privire la deportarea din R.S.S. Moldovenească a familiilor de chiaburi, a foştilor moşieri şi a marilor comercianţi”.

Această hotărâre a servit drept cadru legal pentru toate fărădelegile descrise între aceste coperte; Hotărârii Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. din 30 iunie 1949 “Cu privire la confiscarea averii deportaţilor de pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti”.