Friday, December 04, 2020

Justiţia în Moldova (Chişinău, 2004)

Justiţia în Moldova (Chişinău, 2004). Selectarea actelor cuprinse în acest volum s-a făcut pe baza importanţei lor. Aceste acte constituie punctele de referinţă în însăşi evoluţia dreptului naţional al Republicii Moldova.

Culegerea va fi un bun şi util instrument pentru experţii străini şi specialiştii în materie de drept, pentru persoanele interesate în obţinerea statutului de refugiat şi pentru cele solicitante de azil. Se adresează judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, consilierilor juridici, organelor de poliţie şi de urmărire penală, cardelor didactice din învăţământul juridic şi altor persoane pe care îi interesează fenomenul refugiului şi al azilului.

Ediţia a fost finanţată de Reprezentanţa înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în Moldova care nu subscrie şi nu răspunde de conţinut.

Photo Gallery

Sustin 2%!

LCA on Facebook

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere