Cerere de Ofertă de Preț. tender de achiziţionare a 2600 litri de carburant: BENZINĂ EURO PREMIUM 95

Cerere de Ofertă de Preț. tender de achiziţionare a 2600 litri de carburant: BENZINĂ EURO PREMIUM 95

19.02.2018

Departamentul Vânzări

 În atenţia furnizorilor de carburanţi din mun. Chişinău

Stimaţi furnizori!

Prin prezenta, Vă anunţăm că Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor” organizează tender de achiziţionare a 2600  litri de carburant: BENZINĂ EURO PREMIUM 95 şi Vă invită să participaţi.

Criterii de selecţie a companiei:

  • Preț competitiv, respectarea raportului preț-calitate.
  • Rețea bine dezvoltată de stații de alimentare cu acoperire teritorială largă.
  • Certificat de înregistrare.

Condiții de participare:

  • Oferta financiară pentru combustibil (tarif indicat cota zero TVA), conform tabelului:

Denumirea bunului

Unit. de măsurare

Cantitatea

Preț unitar fără TVA

Suma totală fără TVA (lei)

BENZINĂ EURO PREMIUM 95

    litri

2600

 

 

  • Descrierea generală a sistemului de funcționare: card de combustibil
  • Oferta să semnata de persona responsabilă și menționată dat.

NOTĂ:

*Vă aducem la cunoștință că Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA (Hotărârea Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.52-53/308 din 14.04.2010, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 07.03.2017) – Pachetul de acte se va prezenta la solicitare.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută națională.

Ofertele comerciale cu mențiunea – Ofertă Combustibil – se vor expedia prin intermediul poștei electronice natalia.postaru@cda.md sau fax. 022 240 – 898 sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaților – mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare  sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!  

Termenul de depunere a ofertelor: 05.03.2018, ora:12.00

Natalia Poștaru,

Coordonator de proiect

Tel./fax. 022 240-898

”Asistența juridică acordată refugiaților în Moldova”

Proiect finanțat de UNHCR Moldova