24 octombrie- lecţie publică, Aula Magnifică, ULIM

24 octombrie- lecţie publică, Aula Magnifică, ULIM

    La data de 24 octombrie curent, în Aula Magnifică a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM), a avut loc lecţia publică „Apatridia. Aspecte juridice naţionale şi internaţionale” cu participarea studenţilor Facultăţii Drept, ULIM şi Facultăţii Drept, USM. Evenimentul a fost organizat de către Centrul de Drept al Avocaţilor în parteneriat cu Facultatea Drept, ULIM şi face parte din proiectul „Persoanele apatride în Moldova” – proiect finanţat de Reprezentanţa Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în Republica Moldova.
 
   Cu discursuri au evoluat Alexei BARBĂNEAGRĂ, preşedintele Centrului de Drept al Avocaţilor, profesor, Vitalie GAMURARI,decanul Facultăţii Drept (ULIM), conferenţiar, şi Sergiu GĂINĂ, consilier juridic în cadrul Centrului de Drept al Avocaţilor.
 
În contextul subiectului abordat, Vitalie GAMURARI a evidenţiat obiectivele campaniei mondiale pentru lupta contra apatridiei lansată de UNHCR.
Alexei BARBĂNEAGRĂ a accentuat situația legislaţiei naţionale în domeniul apatridiei şi necesitatea aderării Republicii Moldova la cele două mari tratate internaţionale privind apatridia şi reducerea ei.
Sergiu GĂINĂ a prezentat un raport privind cadrul juridic în contextul apatridiei axându-se în special pe prevederile Convenţiei din 1954, legilor cu privire la cetăţenie, privind statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor,Convenţiei de la Haga din 1930, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948,Convenţiei privind statutul refugiaţilor din 1951,Convenţiei privind statutul apatrizilor din 1954, Convenţiei privind reducerea cazurilor de apatridie din 1961.

Galerie foto:
{vsig}seminar_2011-10-26.1{/vsig}