Concursul online, lansat de CDA -„Ce știu despre refugiați și dreptul de azil ?”

Concursul online, lansat de CDA -„Ce știu despre refugiați și dreptul de azil ?”

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” lansează un concurs online (Quiz) la tema „Ce știu despre refugiați și dreptul de azil ?”

Concursul are loc în cadrul Proiectului CDA-Oxfam și se va desfășura în perioada 15 mai – 15 iunie 2023, cu premierea învingătorilor pe 20 iunie, de Ziua Mondială a Refugiaților.

Oricine poate participa la concurs, însă CDA încurajează, în particular, tinerii să se înscrie în competiție.

Participanții urmează să bifeze răspunsurile pe care le consideră corecte la cele 10 întrebări ale Quiz-ului. Timpul oferit pentru completarea Quiz-ul este de 30 de minute.

Punctajul acumulat va fi determinat prin programul Proprofs Quiz Maker, care va stabili și învingătorii. 

În cadrul concursului, CDA va premia cu câte un Powerbank cinci participanți care vor acumula punctajul maxim.

Înscrierea în competiție se va face prin completarea formularului de acces pe platforma ProProfs Quizz Maker https://bit.ly/Cestiudesprerefugiati 

Datele de înregistrare  trebuie sa fie valabile și să corespundă cu cele din actele de identitate. Aceste date vor include numele, prenumele, adresa de mail, un număr de telefon mobil.

Competiția se va desfășura conform prevederilor unui Regulament care poate fi accesat pe pagina web a organizației.

Câștigătorii vor fi anunțați, printr-o informație plasată pe pagina web și pagina de pe Facebook ale CDA, dar și individual, prin apeluri telefonice sau mesajele expediate la adresa electronică.

Quizul  are drept scop încurajarea informării, îmbogățirii cunoștințelor despre refugiați, solicitanții de azil, persoanele cu protecție umanitară, apatrizi și străini în ansamblu, cultivarea unei atitudini tolerante și deschise față de această categorie de persoane, față de diversitate, susținerea dialogului interetnic și a nondiscriminării.

Concursul este lansat de CDA, având în vedere misiunea organizației de respectare și promovare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, ale solicitanților de azil, refugiaților, persoanelor cu protecție umanitară, străinilor, apatrizilor, persoanelor care riscă să devină apatrizi, străini aflați în dificultate (inclusiv străinii deținuți în custodie publică).

Regulamentul poate fi consultat aici: https://bit.ly/RegulamentulquizzCDA