CDA contributes to strengthening the skills of advocates who provide state-guaranteed legal assistance on asylum cases

CDA contributes to strengthening the skills of advocates who provide state-guaranteed legal assistance on asylum cases

Standarde de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauze de azil, elaborate și reactualizate de Centrul de Drept al Avocaților (CDA),  au fost discutate la atelierul de lucru, organizat astăzi, 12 septembrie, de Oficiul CoE la Chișinău.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului Consiliului Europei „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” și a întrunit avocați care acordă asistență juridică garantată de stat.

La atelierul de lucru a avut loc un prim schimb de opinii pe marginea proiectului de Standarde de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauze de azil și oferă o ghidare minimă avocaților, pentru a asigura o prestație calitativă în apărarea drepturilor și intereselor solicitanților de azil.

Proiectul mai prevede ca în următoarele trei luni să fie desfășurate seminare la Chișinău, Bălți și Cahul privind acordarea asistenței juridice solicitanților de azil și beneficiarilor de protecție internaționala. Seminarele sunt destinate avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat și parajuriștilor.

Prezent la întrunire, directorul CDA, Oleg Palii, a amintit că prima versiune a setului de standarde a fost elaborată de CDA, la solicitarea Consiliului Național de Asistență Juridică de Stat, în 2016, și că prezenta varianta a fost reactualizată la fel la inițiativa CNAJGS. Oleg Palii a mai accentuat că evenimentele din ultimele 7 luni demonstrează pe cât de necesară este acordarea unei asistențe juridice de calitate în acest domeniu specific, exprimând interesul CDA de a contribui la  fortificarea competențelor avocaților pe cauze de azil.

Coordonatoarea proiectului din partea Oficiului Consiliului Europei, Nelea Bugaevschi, a menționat că elaborarea unor Standarde de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauze de azil este o parte importantă a activităților proiectului CoE,  implementate în colaborare cu CNAJGS. Bugaevschi a exprimat gratitudine CDA pentru deschiderea manifestată la elaborarea și reactualizarea documentului vizat.

Coordonatoarea de proiect CDA, Olga Vacarciuc, care este și autorul versiunii revizuite a documentului, a făcut o prezentare generală a Standardelor, participanții formulând ulterior mai multe sugestii  pe marginea proiectului.