Respectarea drepturilor solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională, solicitanților statutului de apatrid, apatrizilor recunoscuți și străinilor aflați în dificultate.

Respectarea drepturilor solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională, solicitanților statutului de apatrid, apatrizilor recunoscuți și străinilor aflați în dificultate.