Seminar ”Importanța și rolul interpreților/traducătorilor în procedura de azil”

Seminar ”Importanța și rolul interpreților/traducătorilor în procedura de azil”

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o asociație obștească, partener al Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR). În cadrul parteneriatului cu UNHCR acordăm asistență juridică solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională, apatrizilor și solicitanților statutului de apatrid.

La data de 31 mai 2018, Centrul de Drept al Avocaților în parteneriat cu UNHCR Moldova organizează un seminar cu privire la ”Importanța și rolul interpreților/traducătorilor în procedura de azil”.

La seminar sunt invitați interpreții de limbi\dialecte care prestează servicii de traducere consecutivă (araba, turca, paştuna, dari, persană (farsi), urdu, uzbeca, armeana, limbajul mimico – gestual, etc.).

Pentru înregistrare în calitate de participant, Vă rugăm să transmiteți la adresa de email: law-center@cda.md următoarele date:

  1. Numele, prenumele
  2. Limbile de traducere
  3. Număr de telefon.
  4. Acceptul de a participa la seminar.

Ulterior, vom expedia agenda seminarului și alte detalii relevante.

Mai multe detalii, persoana de contact, Natalia Poștaru, tel. 022 240-898, sau la adresa de email: law-center@cda.md