Lista avocaților specializați

Lista avocaților specializați

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o asociație obștească, partener al Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR). În cadrul parteneriatului cu UNHCR acordăm asistență juridică solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională, apatrizilor și solicitanților statutului de apatrid.

Am avut mai multe situații în care beneficiarii noștri solicitau să le recomandăm avocați specializați în cauze de azil, apatridie, probleme migraționale și naturalizare, pentru ai contracta.

Pornind de la cele expuse CDA propune avocaților specializați în cauzele enunțate să comunice la adresa law-center@cda.md (cu mențiunea ”Lista avocaților specializați” ) următoarele informații:

  1. Numele, prenumele avocatului;
  2. Numărul și data obținerii licenței de avocat;
  3. Specializarea;
  4. Limbile vorbite;
  5. Adresa poștală, adresa electronică.

Lista avocaților înscriși va fi plasată pe site-ul www.cda.md în acces deschis.