Centrul de Drept al Avocaților: Anunță extinderea listei interpreților de limbi rare ale CDA (persoane fizice și birouri de traducere) pentru prestarea serviciilor traducere consecutiva

Centrul de Drept al Avocaților: Anunță extinderea listei interpreților de limbi rare ale CDA (persoane fizice și birouri de traducere) pentru prestarea serviciilor traducere consecutiva

Către: Tuturor celor companiilor\persoanelor fizice interesate

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md  sau law-center@cda.md

Data publicării: 21.02.2018 (republicat 03.05.2018)

 

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților„ (CDA), implementează proiecte și programe care au drept scop acordarea asistenței juridice acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  – solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi.

CDA implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

 În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță extinderea listei interpreților de limbi\dialecte pentru prestarea serviciilor traducere consecutivă (araba, turca, paştuna, dari, persană (farsi), urdu, uzbeca, armeana, limbajul mimico – gestual, kurda, tamila, etc.) 

Contractul pentru prestarea serviciilor traducere consecutiva va fi încheiat pentru o perioadă de pana la 31.12.2018. 

Companiile sau persoanele fizice interesate sunt rugate să prezinte:

  1. Cererea de preț, cu indicarea orei de traducere în lei Moldovenești.
  2. Scrisoare de intenție cu indicarea limbii de lucru, copia autorizație de interpret\traducător.
  3. Certificate\documente care atestă cunoașterea\experiența in traducerea in una din limbile menționate mai sus.
  4. Pentru birourile de traducere: CV-ul translatorului care va presta servicii de traducere consecutivă și limba selectat pentru efectuarea traducerilor.
  5. Solicitarea urmează a fi prezentata la următoarea adresa de e-mail postaru@cda.md sau law-center@cda.md, sau fax. 022 240 – 898 sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaților – mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

Termeni de referința

Servicii de traducere in cadrul discuțiilor cu beneficiarii proiectului: refugiați, solicitanți de azil, beneficiari de protecție umanitară.

Traducerile se efectuează după necesitate.

Servicii de traducere privind consilierea juridica privind procedura de azil pentru beneficiarii proiectului: refugiați, solicitanți de azil, beneficiari de protecție umanitara.

 

Servicii de traducere privind consilierea custodia publica (integrare) pentru solicitanți de azil.

 

Traducerile pot avea loc in mun. Chișinău, cât și în afara municipiului Chișinău. Pentru vizitele in afara mun. Chișinău, transportul este asigurat de către CDA.

Traducerile se efectuează după necesitate.

Traducerile din una din limbile solicitate in limba romana si viceversa.

 

CDA va oferi sesiune de informare cu privire la domeniul in care se efectuează traducerea.

La semnarea contractului. Participare training.

Asigurarea acuratețe și calitate

 

Păstrarea confidențialității in serviciile de traducere

 

 Criterii de selecție a ofertantului:

  • Experiența profesionala in domeniul traducerilor pentru categoriile de beneficiari va constitui un avantaj.
  • Acceptarea condițiilor de achitare prin virament;
  • Experiență de lucru cu organizații nonguvernamentale și internaționale, persoane vulnerabile sau traumatizate.
  • Respectarea principiului diversității de religie, naționalitate, cetățenie, gen etc.
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.

NOTĂ pentru companii:

*Vă aducem la cunoștință că Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.52-53/308 din 14.04.2010, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 07.03.2017) – Pachetul de acte se va prezenta la solicitare.

NOTA pentru persoane fizice:

*Pentru persoane fizice prețul (brut) include toate taxele angajatorului și cele ale angajatului, după cum urmează: taxele angajatorului – 23% fondul social, 4,5% asigurarea medicală; taxele angajatului – 4,5% asigurarea medicală, 6% fondul de pensii, 7% sau 18% impozit pe venit (impozitul pe venit se calculează în baza venitului anual al persoanei.  

Termen deschis pentru înscrierea in lista interpreților pentru anul 2018.

Persoana de contact – Natalia Poștaru, coordonator de proiect, tel./fax. 022 240-898.