Solicitare de oferte: Serviciilor de imprimare a materialelor promoționale

Solicitare de oferte: Serviciilor de imprimare a materialelor promoționale

ANUNȚ

Către: Companiilor de interes

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md  

Data publicării: 26.03.2018

 

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” organizează concurs de achiziționare a serviciilor de imprimare a materialelor promoționale.

Cadrul general

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o organizație non-politică și misiunea CDA este de a implementa proiecte și programe care au drept scop: promovarea drepturilor și obligațiunilor fundamentale ale omului, susținerea educației juridice, asistență legislativă și consultativă, avizarea și expertiza proiectelor de acte normative; dezvoltarea continuă a programelor de instruire precum și a acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  – solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. Cu suportul UNHCR, Centrul de Drept al Avocaților implementează programele în susținerea persoanelor în nevoie de protecție internațională.

În urma concursului, Centrul de Drept al Avocaților va selecta o companie care urmează să presteze servicii de imprimare al materialelor promoționale pentru următoarele produse:

Ofertă de prețuri:

(a se specifica costul bunului + imprimarea)

 

Denumirea produsului

Parametri

Nr. de unități solicitate (buc)

Preț produs (buc)/imprimare

TVA 0

Preț produs/imprimare (total)

TVA 0

Pix cu bilă retractabil, corp din plastic color cu clip de prindere, culoare scris – albastru /model Schneider K15

Imprimare 1 culoare

500 buc

 

 

Blocnotes A5 cu spiră metalică, coperte din carton, de diferite facturi, culori, 40 de file matematică, hârtie albă de 70/gr/mp

Imprimare color

500 buc

 

 

Mapă unghi A4 cu închidere pentru siguranța documentelor, prevăzută cu buzunar fixator pe colt, fabricate din polipropilenă

Imprimare 1 culoare

500 buc

 

 

Cărți de vizită – color, hârtie certată, 300 gr. + Laminare (2 machete)

Imprimare 2 culori

200 buc.

 

 

Legitimație (7 machete)

Imprimare color

7 buc.

 

 

Xstand cu pânză de calitate;

– mărimea:2*1m

-va include denumirea organizației, logo-ul, site-ul, datele de contact etc.

Imprimare color

1 buc

 

 

 

 

 

 

 

Termen executare lucrări (după aprobarea produselor de către autoritatea contractantă)

Zile

 1. Condiții
 1. Preț competitiv, respectarea raportului preț-calitate
 2. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/referințe);
 3. Condițiile și termenele de livrare și de plată;
 4. Companie specializată în vânzarea articolelor promoționale;
 5. Calitatea lucrărilor executate;
 6. Livrarea producției la sediul organizației;
 1. Cerințe de evaluare
 1. Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai avantajos preț și calitatea produselor.
 2. Garanții cu respectarea raportului preț și calitate
 3. Oferta financiară (în lei) cu specificarea preț produs bucată și preț produs total pentru fiecare produs (conform tabelului).
 4. Menționam că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8.
 5. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail).
 6. Termenii și condiții de garanție
 7. Experiență de cel puțin 1 ani, în realizarea serviciilor solicitate.
 • Cerințe speciale:
 • Nu se acceptă prestarea serviciilor prin intermediari
 • Atenționăm: Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015
 • Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunului.
 1. Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 05.04.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md, cu mențiunea „Articole promoționale” (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Natalia Poștaru: 022- 240-898).

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț competitiv și calitatea produselor.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.