Termen extins pentru Cerere de oferta servicii IT deservirea rețelei locale de computere

Termen extins pentru Cerere de oferta servicii IT deservirea rețelei locale de computere

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Termen extins: Cerere de oferta servicii IT deservirea rețelei locale de computere

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova. Contractul de prestări servicii va fi încheiat pentru o perioada de până la 31.12.2018.

În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță concursul pentru selectarea unei companii IT pentru deservirea rețelei locale de computere/servere (7 computere/5 laptopuri și 2 servere), cu sisteme de operare Windows.

Companiile interesate sunt rugate să prezinte ofertele de prețuri care vor cuprinde următoarele date:

 1. Denumirea Companiei/Persoanei juridice, inclusiv datele de contact.
 2. Oferta financiară (semnată și ștampilată).
 3. Copia certificatului de înregistrare a companiei.
 4. Portofoliul organizației.

Specificarea serviciilor

 • Suport IT și intervenții la sediul CDA, or. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8 (pentru solicitările care nu pot fi soluționate de la distanță);
 • Suport IT de la distanță;
 • Menținerea accesului la resursele comune pentru utilizatorii CDA;
 • Instalarea și menținerea software pentru organizarea backup;
 • Instalarea programelor pe computerele/serverele CDA;
 • Actualizarea timpurie a programelor instalate pe computer;
 • Menținerea în stare de bună funcționare a rețelei locale de computere și a serverului;
 • Reparația defecțiunilor (nu este inclus costul echipamentelor, consumabilelor și a materialelor);
 • Lucrări profilactice în rețeaua CDA;
 • Consultanța colaboratorilor CDA în domeniul funcționării echipamentelor de calcul, rețelei locale și internet;
 • Servicii adiționale prestate la solicitare (în funcție de necesitățile CDA).

Calificări:

 • Experiență profesionala în deservirea IT;
 • Disponibilitatea contactării pe parcursul zilei lucrartoare 09ș00-18:00.
 • Experiență în lucru cu Active Directory, Group Policy Objects, RemoteApps, DNS, IIS;
 • Experiență în lucru cu Office 365;
 • Experiență în lucru cu VMware ESXi 6.0;

Criteriile de selecție:

 • Experiența companiei;
 • Oferta financiară;
 • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.

NOTĂ: *Vă aducem la cunoștință că Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.52-53/308 din 14.04.2010, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 07.03.2017) – Pachetul de acte se va prezenta la solicitare.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Ofertele comerciale cu mențiunea – IT deservire rețea de calculatoare – se vor expedia prin intermediul poștei electronice natalia.postaru@cda.md sau fax. 022 240 – 898 sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaților – mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!

Termenul de depunere a ofertelor: 07 martie 2018, ora:17.00

Persoana de contact – Natalia Poștaru, coordonator de proiect, tel./fax. 022 240-898.