Termen extins pentru Cerere de oferta servicii IT deservirea rețelei locale de computere

Termen extins pentru Cerere de oferta servicii IT deservirea rețelei locale de computere

Termen extins: Cerere de oferta servicii IT deservirea rețelei locale de computere

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova. Contractul de prestări servicii va fi încheiat pentru o perioada de până la 31.12.2018.

În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță concursul pentru selectarea unei companii IT pentru deservirea rețelei locale de computere/servere (7 computere/5 laptopuri și 2 servere), cu sisteme de operare Windows.

Companiile interesate sunt rugate să prezinte ofertele de prețuri care vor cuprinde următoarele date:

 1. Denumirea Companiei/Persoanei juridice, inclusiv datele de contact.
 2. Oferta financiară (semnată și ștampilată).
 3. Copia certificatului de înregistrare a companiei.
 4. Portofoliul organizației.

Specificarea serviciilor

 • Suport IT și intervenții la sediul CDA, or. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8 (pentru solicitările care nu pot fi soluționate de la distanță);
 • Suport IT de la distanță;
 • Menținerea accesului la resursele comune pentru utilizatorii CDA;
 • Instalarea și menținerea software pentru organizarea backup;
 • Instalarea programelor pe computerele/serverele CDA;
 • Actualizarea timpurie a programelor instalate pe computer;
 • Menținerea în stare de bună funcționare a rețelei locale de computere și a serverului;
 • Reparația defecțiunilor (nu este inclus costul echipamentelor, consumabilelor și a materialelor);
 • Lucrări profilactice în rețeaua CDA;
 • Consultanța colaboratorilor CDA în domeniul funcționării echipamentelor de calcul, rețelei locale și internet;
 • Servicii adiționale prestate la solicitare (în funcție de necesitățile CDA).

Calificări:

 • Experiență profesionala în deservirea IT;
 • Disponibilitatea contactării pe parcursul zilei lucrartoare 09ș00-18:00.
 • Experiență în lucru cu Active Directory, Group Policy Objects, RemoteApps, DNS, IIS;
 • Experiență în lucru cu Office 365;
 • Experiență în lucru cu VMware ESXi 6.0;

Criteriile de selecție:

 • Experiența companiei;
 • Oferta financiară;
 • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.

NOTĂ: *Vă aducem la cunoștință că Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.52-53/308 din 14.04.2010, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 07.03.2017) – Pachetul de acte se va prezenta la solicitare.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Ofertele comerciale cu mențiunea – IT deservire rețea de calculatoare – se vor expedia prin intermediul poștei electronice natalia.postaru@cda.md sau fax. 022 240 – 898 sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaților – mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!

Termenul de depunere a ofertelor: 07 martie 2018, ora:17.00

Persoana de contact – Natalia Poștaru, coordonator de proiect, tel./fax. 022 240-898.