Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de preț servicii deservire a programului de evidenta contabilă

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de preț servicii deservire a programului de evidenta contabilă

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de preț servicii deservire a programului de evidenta contabilă

Către: Tuturor celor furnizorilor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md  

Data publicării: 20.02.2018

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistență legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță concursul pentru selectarea unei companii de deservire a programului configurație EVIDENȚĂ CONTABILĂ 4.7, a produsului 1CV 7.7 (program-configurație) pentru A.O. Centrul de Drept al Avocaților.

Contractul pentru deservirea programului de evidență contabilă a CDA va fi încheiat pentru o perioadă de până la 31.12.2018.

Companiile interesate sunt rugate să prezinte ofertele de prețuri care vor cuprinde următoarele date:

  1. Denumirea Companiei/Persoanei juridice, inclusiv datele de contact ale companiei.
  2. Ofertele urmează a fi semnate de persoana autorizată și inclusă data depunerii ofertei.
  3. Oferta Comercială (plata lunară de deservire) în Lei Moldovenești.
  4. Copia certificatului de înregistrare a companiei.
  5. Portofoliul organizației (CV-ul organizației).

Termenii de referința 

Îndeplinirea lucrărilor de deservire a programului configurație Evidență Contabilă 4.7, a produsului 1CV 7.7 (program-configurație) pentru A.O. Centrul de Drept al Avocaților.

Lunare

Verificarea integrității bazelor de date a programului configurație

Lunar

Actualizarea programul configurație conform modificărilor legislației contabile și fiscale a RM

După necesitate

Modificarea programul configurație în conformitate cu inovațiile curente

După necesitate

Îndeplinirea alte lucrări de modificare a programului configurație conform cerințelor CDA care nu se includ în volumul lucrărilor lunare

După necesitate

Acordarea susținere consultativă prin intermediul telefonului fix sau adresei electronice ori la distanta și/sau la sediul CDA

După necesitate

Asigurarea acuratețe şi calitate

Orice acțiune

Asigurarea funcționarii corecte a programului configurație

Orice acțiune

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Experiența profesională a ofertantului (de cel puțin 5 ani): prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Acceptarea condițiilor de achitare prin virament.
  • Compania înregistrată în Republica Moldova;
  • Experiență de lucru cu organizații nonguvernamentale și internaționale.

NOTĂ: *Vă aducem la cunoștință că Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.52-53/308 din 14.04.2010, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 07.03.2017) – Pachetul de acte se va prezenta la solicitare.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldovenești.

Ofertele comerciale cu mențiunea – deservirea programului de evidenta contabilă – se vor expedia prin intermediul poștei electronice natalia.postaru@cda.md sau fax. 022 240 – 898 sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaților – mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În același timp, Vă atenționăm că numai ofertele în care sunt respectate cu strictețe condițiile de participare sus-indicați vor fi acceptate pentru concurs!  
Termenul de depunere a ofertelor: 03.03.2018, ora:17.00

Persoana de contact – Natalia Poștaru, coordonator de proiect, tel./fax. 022 240-898.