Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de preț servicii de hosting

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de preț servicii de hosting

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de preț servicii de hosting

Către: Companii de specialitate

Publicat site: www.civic.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md   

Data publicării: 20.02.2018

 

SOLICITARE DE OFERTE

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță concursul pentru selectarea unei companii de prestare servicii hosting.

Contractul pentru servicii hosting va fi incheiat pentru o perioadă de pana la 31.12.2018. Compania selectată va efectua servicii de deservire pentru CDA.

Companiile interesate sunt rugate să prezinte ofertele de prețuri care vor cuprinde următoarele date:

  1. Denumirea Companiei/Persoanei juridice, inclusiv datele de contact ale companiei.
  2. Ofertele urmează a fi semnate de persoana autorizată și inclusă data depunerii ofertei.
  3. Oferta Comerciala (plata lunara de deservire) in Lei Moldovenesti.
  4. Copia certificatului de inregistrare a companiei.
  5. Portofoliul organizatiei.

Termeni de referinta

Numărul de domenii

Nelimitat 1

Spațiu pentru site

Nelimitat

Numărul de căsuțe poștale

Nelimitat

Suport tehnic de tip 24/7/365 suport tehnic prin tichete și rezolvarea rapidă a problemelor cu privire la panoul de administrare

 

Copii de rezervă (Backup) pentru site și cutii poștale.

 

 

Criterii de eligibilitate:

  • Companie înregistrată în Republica Moldova;
  • Experiență profesională demonstrată, de cel puțin 3 ani, în realizarea serviciilor similare;
  • Experiență de lucru cu organizații neguvernamentale și internaționale va constitui un avantaj.

NOTĂ: *Vă aducem la cunoștință că Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.52-53/308 din 14.04.2010, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 07.03.2017) – Pachetul de acte se va prezenta la solicitare.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Ofertele comerciale cu mențiunea – servicii hosting – se vor expedia prin intermediul poștei electronice natalia.postaru@cda.md sau fax. 022 240 – 898 sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaților – mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!  

Termenul de depunere a ofertelor: 28.02.2018, ora:17.00

Persoana de contact – Natalia Poștaru, coordonator de proiect, tel./fax. 022 240-898.