Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă servicii telefonie mobila si internet fix

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă servicii telefonie mobila si internet fix

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă servicii telefonie mobila si internet fix

Către: Tuturor celor furnizorilor interesati

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md 

Data publicării: 20.02.2018

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță concursul pentru selectarea unei companii de deservire telefonie mobila si internet fix.

Contractul pentru servicii telefonie mobila si internet fix va fi incheiat pentru o perioadă de pana la 31.12.2018. Compania selectată va efectua servicii de deservire pentru CDA.

Companiile interesate sunt rugate să prezinte ofertele de prețuri care vor cuprinde următoarele date:

  1. Denumirea Companiei/Persoanei juridice, inclusiv datele de contact.
  2. Ofertele să fie semnate de persoana autorizată și inclusă data depunerii ofertei.
  3. Oferta Comercială (plata lunară de deservire) in Lei Moldovenesti.
  4. Copia certificatului de înregistrare a companiei.
  5. Portofoliul organizației.

Termeni de referinta

LOTUL 1. Serviciu telefonie mobilă (6 unităţi):

Abonament lunar telefonie mobilă 6 unităţi – nelimitat naţional

Comunicare gratuită în cadrul companiei

Internet mobil online – nelimitat

LOTUL 2. Acces la reţeaua Internet pentru oficiul situat pe adresa Chişinău, str. Vlaicu Parcălab, nr.8

DenumireaServicii de acces la rețeaua globală Internet

TIP: Internet fix

Conexiune prin: Fibră optică

Viteză download:

·        Maximă prin fibră optică resurse internaționale

·        Maximă prin fibră optică resurse naționale

Serviciul trebuie să includă:

•           Acordarea a 2 adrese IP

•           Suport în utilizarea serviciului și gestiunea incidentelor, conform nivelului agreat;

•           Raportare privind nivelul serviciilor;

Nivelul serviciilor

Monitorizare serviciu

24×24, 7 zile pe săptămână.

Disponibilitate serviciu

99,8% lunar.

Suport și soluționare incidente

08:00 – 17:00, în zilele lucrătoare.

Criterii de eligibilitate:

  • Compania înregistrată în Republica Moldova.
  • Experiență profesională demonstrată, de cel puțin 7 ani, în realizarea serviciilor de deservire.
  • Experiență de lucru cu organizații nonguvernamentale și internaționale.
  • Un nivel înalt a eticii de lucru și atitudine constructivă.
  • Acoperire naţională GSM.

NOTĂ: *Vă aducem la cunoștință că Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.52-53/308 din 14.04.2010, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 07.03.2017) – Pachetul de acte se va prezenta la solicitare.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Ofertele comerciale cu mențiunea – deservirea programului de evidenta contabila – se vor expedia prin intermediul poștei electronice natalia.postaru@cda.md sau fax. 022 240 – 898 sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaților – mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!  
Termenul de depunere a ofertelor: 28.02.2018, ora:17.00

Persoana de contact – Natalia Poștaru, coordonator de proiect, tel./fax. 022 240-898.