Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă servicii Taxi

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă servicii Taxi

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă servicii Taxi

Către: Tuturor celor furnizorilor interesati

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md

Data publicării: 20.02.2018

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță concursul pentru selectarea unei companii pentru servicii de taxi (deplasare prin mun. Chișinău cât și în afara mun. Chișinău).

Contractul pentru prestări servicii taxi pentru o perioadă de pana la 31.12.2018.

Companiile interesate sunt rugate să prezinte ofertele de prețuri care vor cuprinde următoarele date:

  1. Denumirea Companiei/Persoanei juridice, inclusiv datele de contact.
  2. Ofertele să fie semnate de persoana autorizată și inclusă data depunerii ofertei care va include următoarele specificații:

Denumirea serviciului

Preț fara TVA inclus /călătorie

Servicii de taxi pe sector (în or. Chișinău), preț/călătorie (standard, confort, după caz)

 

Servicii de taxi între sectoare (în or. Chișinău), preț/călătorie (standard, confort, după caz)

 

Servicii de taxi în afara orașului, preț/km (standard, confort, după caz)

 

Servicii de taxi în așteptare (staționare), preț/minute (standard, confort, după caz)

 

Condiții de prestare a serviciilor transport

Numărul total de automobile disponibil

 

Timpul maxim de așteptare a automobilului confirmat

 

Serviciul comandă prealabilă (comandă la timp exact cu câteva ore înainte)

 

Condiții de achitare

Achitarea prin Virament

 

Plata poate fi efectuată lunar (sau orice alte modalitati propuse de ofertant.

 

Serviciile vor fi solicitate după necesitate

 

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Experienţa ofertantului (companiei candidate): prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
  • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
  • Condițiile de achitare prin virament.

NOTĂ: *Vă aducem la cunoștință că Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.52-53/308 din 14.04.2010, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 07.03.2017) – Pachetul de acte se va prezenta la solicitare.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută națională.

Ofertele comerciale cu mențiunea – Oferta servicii taxi – se vor expedia prin intermediul poștei electronice natalia.postaru@cda.md sau fax. 022 240 – 898 sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaților – mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!  
Termenul de depunere a ofertelor: 28.02.2018, ora:17.00

Natalia Poștaru,

Coordonator de proiect

Tel./fax. 022 240-898