Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă selectare companie pentru prestarea servicilor traducere scrisa

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă selectare companie pentru prestarea servicilor traducere scrisa

Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă selectare companie pentru prestarea servicilor traducere scrisa

Către: Tuturor celor companiilor interesate

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: natalia.postaru@cda.md  

Data publicării: 20.02.2018

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova.

În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță concursul pentru selectarea unei companii pentru prestarea servicilor traducere scrisă.

Contractul pentru prestarea servicilor traducere scrisa va fi incheiat pentru o perioadă de până la 31.12.2018.

Companiile interesate sunt rugate să prezinte ofertele de prețuri care vor cuprinde următoarele date:

  1. Denumirea Companiei/Persoanei juridice, inclusiv datele de contact.
  2. Ofertele urmează să fie semnate de persoana autorizată și inclusă data depunerii ofertei.
  3. Oferta Comercială (conform tabelului propus) în Lei Moldovenești.
  4. Copia certificatului de înregistrare a companiei pentru prestarea serviciilor de traducere.
  5. Portofoliul organizatiei (CV-ul oraganizatiei).

Servicii de traducere scrise

Limba de lucru

Pret,TVA 0%

per pagina

(lei)

Pret, TVA 0%

per pagina

Regim normal

(lei)

Pret, TVA 0%

per pagina

Regim urgenta

(lei)

Comentarii (optional)

Rusa – Româna

 

 

 

 

Româna – Rusa

 

 

 

 

Engleza – Româna

 

 

 

 

Româna – Engleza

 

 

 

 

Franceza – Româna

 

 

 

 

Româna – Franceza

 

 

 

 

Ucraina – Româna

 

 

 

 

Româna – Ucraina

 

 

 

 

Araba – Româna

 

 

 

 

Româna – Araba

 

 

 

 

Farsi\Dari – Româna

 

 

 

 

Româna – Farsi\Dari

 

 

 

 

Turca – Româna

 

 

 

 

Româna – Turca

 

 

 

 

Armeana – Româna

 

 

 

 

Româna – Armeana

 

 

 

 

Uzbecă – Româna

 

 

 

 

Româna – Uzbecă

 

 

 

 

Termen de executare a lucrarilor in dependenta de volumul lucrarilor

 

Document numar pagini

 

Termen

Regim normal

(zile)

Termen Regim urgenta

(zile)

Româna – Rusă

 

 

 

 

De la 1 la 3 pagini

 

 

 

Pana la 10 pagini

 

 

 

Pana la 20 pagini

 

 

 

Pana la 30 pagini

 

 

 

Pana la 40 pagini

 

 

 

Pana la 50 pagini

 

 

 

Pana la 60 pagini

 

 

 

Pana la 70 pagini

 

 

 

 

 

 

Româna – Engleză Engleză – Româna

 

 

 

 

De la 1 la 3 pagini

 

 

 

Pana la 10 pagini

 

 

 

Pana la 20 pagini

 

 

 

Pana la 30 pagini

 

 

 

Pana la 40 pagini

 

 

 

Pana la 50 pagini

 

 

 

Pana la 60 pagini

 

 

 

Pana la 70 pagini

 

 

Farsi\Dari – Româna

Româna – Farsi\Dari

 

 

 

 

De la 1 la 3 pagini

 

 

 

Pana la 10 pagini

 

 

Franceza – Româna

Româna – Franceza

 

 

 

 

De la 1 la 3 pagini

 

 

 

Pana la 10 pagini

 

 

Ucraina – Româna

Româna – Ucraina

 

 

 

 

De la 1 la 3 pagini

 

 

 

Pana la 10 pagini

 

 

Araba – Româna

Româna – Araba

 

 

 

 

De la 1 la 3 pagini

 

 

 

Pana la 10 pagini

 

 

Turca – Româna

Româna – Turca

 

 

 

 

De la 1 la 3 pagini

 

 

 

Pana la 10 pagini

 

 

Armeana – Româna

Româna – Armeana

 

 

 

 

De la 1 la 3 pagini

 

 

 

Pana la 10 pagini

 

 

Uzbeca – Româna

Româna – Uzbeca

 

 

 

 

De la 1 la 3 pagini

 

 

 

Pana la 10 pagini

 

 

             

 

Termeni de referință

Servicii de traducere a materialelor tematice domeniului azilului. Limbaj juridic in traduceri.

Traducerile se efectuaza după necesitate.

Engleza – Româna; Româna -Engleza;

Româna -Rusa; Rusa- Româna;

Servicii de traducere a actelor de stare civilă, diplome, cereri ai beniciarilor de proiect (refugiați, beneficiari protecție umanitară, solicitanți de azil).

Traducerile se efectuează după necesitate.

Toate limbile enunțate în cererea de oferta.

1 pagină = 1800 caractere fără spații

 

Asigurarea acurateţe şi calitate

 

Păstrarea confidențialității în serviciile de traducere în special (cereri, plângeri, acte de stare civilă a beneficiarilor proiectului).

 

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Experienţa profesionala a ofertantului (de cel puțin 5 ani): prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
  • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
  • Acceptarea condițiilor de achitare prin virament;
  • Compania înregistrată în Republica Moldova;
  • Experiență de lucru cu organizații nonguvernamentale și internaționale pentru traduceri în domeniul juridic va constitui un avantaj.

NOTĂ: *Vă aducem la cunoștință că Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.52-53/308 din 14.04.2010, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 07.03.2017) – Pachetul de acte se va prezenta la solicitare.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Ofertele comerciale cu mențiunea – pentru prestarea servicilor traducere scrisă – se vor expedia prin intermediul poștei electronice natalia.postaru@cda.md sau fax. 022 240 – 898 sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaților – mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!  

Termenul de depunere a ofertelor: 03.03.2018, ora:17.00

Persoana de contact – Natalia Poștaru, coordonator de proiect, tel./fax. 022 240-898.