Solicitare de oferte: Achiziționare a unui aparat de aer condiționat și servicii de livrare și instalare climatizorului

Solicitare de oferte: Achiziționare a unui aparat de aer condiționat și servicii de livrare și instalare climatizorului

Către: Tuturor celor interesați

Adresa web: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data depunerii ofertelor începând cu 27.11.2017

Până la data de 11.12.2017

 Stimați furnizori!

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) este în proces de  achiziționare a unui aparat de aer condiționat și servicii de livrare și instalare climatizorului. 

Serviciile solicitate:

Nr.

Denumire produs

Specificații

Cantitatea

1.

Aparat de aer condiționat, instalare perete

–        Vară-iarnă

–        Diapazon de funcționare: -15⁰C -+ 46⁰C

–        Eficiența energetică A+

–        Nivel de presiune sonoră de la 21dBA

–        Metrajul încăperii (25 )

 1 bucată

2. Lucrări de montare (prin găurire almaz) și livrare – mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8.

3. Garanție – min.12 luni

4. Preț Total (0 TVA)

*Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunului și montarea bunului.

                     Condiții

 1. Preţ competitiv, respectarea raportului preţ-calitate
 2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
 3. Condițiile și termeni de livrare și de plată;
 4. Calitatea lucrărilor executate;
 5. Livrarea și lucrările de instalare la sediul oficiului –  producției la sediul organizației;

Cerințe de evaluare

 1. Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai avantajos preț total calculat.
 2. Oferta financiară (în lei) cu specificarea modalității și prețului de livrare. Menționam că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8.
 3. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail).
 4. Termenii și condiții de garanție

Cerințe speciale:

 • Atenţionăm: Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015
 • Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunului.

Date de contact:

Sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009 ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md, cu mențiunea „Aparat aer condiționat”. Pentru informații adiționale la numărul de telefon: 022240-899. TELEFON/FAX – (022)240898.