Solicitare de oferte: Editarea/producerea unei broșuri – Raport analitic privind situația persoanelor apatride în Republica Moldova

Solicitare de oferte: Editarea/producerea unei broșuri – Raport analitic privind situația persoanelor apatride în Republica Moldova

ANUNȚ

Către: Companiilor de interes

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Data publicării: 11 noiembrie 2017

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md  

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” invită agenții economici să transmită ofertele tehnice și financiare pentru editarea/producerea unei broșuri – Raport analitic privind situația persoanelor apatride în Republica Moldova.

Cadrul general

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o asociație obștească fondată în anul 1997. Misiunea CDA este de a implementa proiecte și programe care au drept scop: promovarea drepturilor și obligațiunilor fundamentale ale omului, susținerea educației juridice, asistență legislativă și consultativă, avizarea și expertiza proiectelor de acte normative; dezvoltarea continuă a programelor de instruire precum și a acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  – solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. CDA este partener al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din anul 1998. Cu suportul UNHCR, Centrul de Drept al Avocaților implementează programele în susținerea persoanelor în nevoie de protecție internaționalăCererea de ofertă.

În urma concursului, Centrul de Drept al Avocaților va selecta o companie care urmează să elaboreze designul, machetarea și tipărirea broșurii – Raport analitic privind situația persoanelor apatride în Republica Moldova.

 1. Condiții
 1. Tiraj – 50 exemplare;
 2. Dimensiunile broșurei: Format A4;
 3. Broșura va conţine maximum 82 pagini;
 4. Tip copertă – 120gr/m, color, hîrtie cretată;
 5. Tip hârtie – 80gr/m;
 6. Copertarea prin spirală;
 7. Compania va prezenta varianta finală a broșurei în termen de 7 zile de la semnarea contractului;
 8. Termen de tipărire a broșurei – 5 zile de la aprobarea finală;
 9. Broșura va fi prezentată în document Microsoft Word și PDF cu respectarea cerinţelor înaintate de CDA;
 10. Livrarea producţiei la sediul organizaţiei;
 1. Cerințe de evaluare
 1. Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai avantajos preț total calculat.
 2. Garanţii cu respectarea raportului preţ şi calitate
 3. Oferta financiară (în lei) cu specificarea modalității și prețului de livrare. Menționăm că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8.
 4. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail);
 5. Termenii și condiții de garanție
 6. Experiență de cel puțin 1 ani, în realizarea serviciilor solicitate.

 III. Cerințe speciale:

Atenţionăm: Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015.

Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunului.

IV. Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 25.11.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Ana Bargan, telefon: +373 688 28 388).

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.