AO “Centrul de Drept al Avocaților” anunță tender de achiziționare a serviciilor de catering!!!

AO “Centrul de Drept al Avocaților” anunță tender de achiziționare a serviciilor de catering!!!

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

   

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) planifică organizarea a unui eveniment care va avea loc la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Str  Vlaicu Pircalab 52, Chișinău.

 

  – Conferință Studențească (eveniment de 1 zi) – 08.12.2017 pentru un grup de 50 de persoane.

CDA ar aprecia dacă Dvs. ați prezenta oferte pentru serviciile de catering în legătură cu organizarea evenimentului.

Cadrul general

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o asociație obștească fondată în anul 1997. Misiunea CDA este de a implementa proiecte și programe care au drept scop: promovarea drepturilor și obligațiunilor fundamentale ale omului, susținerea educației juridice, asistență legislativă și consultativă, avizarea și expertiza proiectelor de acte normative; dezvoltarea continuă a programelor de instruire precum și a acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  – solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. CDA este partener al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din anul 1998. Cu suportul UNHCR, Centrul de Drept al Avocaților implementează programele în susținerea persoanelor în nevoie de protecție internațională.

Serviciile solicitate: 

LOTUL 1: Evenimentul 1 – Conferință pentru data de 08 decembrie 2017

DATA: 08 Decembrie 2017 (1 zi)

LOCAȚIA: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Str  Vlaicu Pircalab 52, Chișinău

Numărul participanților: 50 persoane. Acesta poate varia și va fi confirmat cu 2-3 zile înainte de eveniment.

Descrierea serviciilor:

Număr unități

Cantitatea

Preț per pers. (TVA la cota 0)

Total (TVA la cota 0)

Pauză de cafea (2 pauze*1zi)

2 pauze de cafea

50 persoane

   

Prânz (1 prânz*zi)

1 prânz

50 persoane

   

Sticle cu apă în sală de conferință pe tot parcursul evenimentului 0,5 l

0,5 l./zi

75 stilcle/ 0,5 l

   

Deservire/Transport

 

Total (TVA la cota 0)

 

Adăugător solicităm în prealabil meniul varietăților de prânz şi pauze de cafea de care dispuneți. Vă rugam să depuneți/transmiteți oferta pentru serviciile de mai sus însoțită de costurile detaliate atât per persoană cât și total per serviciu (TVA la cota 0)

 I. Cerințe de evaluare:

  1. Garanţii respectare raportului preţ şi calitate
  2. Ofertele vor fi prezentate în lei. Plata prin virament în contul furnizorului în valută națională.
  3. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail);
  4. Experiență de cel puțin 1 ani, în realizarea serviciilor solicitate.
II. Cerințe speciale:
–  Nu se acceptă prestarea serviciilor prin intermediari

–  Atenţionăm:  Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii Guvernului nr.246 din 08.04.2010.

–  Plățile vor fi efectuate prin virament după prestarea serviciilor solicitate.

III.        Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 29.11.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Ana Bargan, telefon (+373) 688 28 388).

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.